74 results found based on your search

logo

ISSN: 2254-4135

Publisher: Castellón de la Plana Universitat Jaume I de Castellón

Country: Spain

URL: www.e-revistes.uji.es/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2001-9999

logo
logo

ISSN: 2173-1276

Publisher: Alicante Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina de la Universidad de Alicante Departamento de Geografía Humana

Country: Spain

URL: geographos.ua.es/

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2385-6777

Publisher: [Barcelona] Universitat Politècnica de Catalunya, Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

Country: Spain

URL: raco.cat/index.php/QRU

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2696-5356

Publisher: Lleida Universitat de Lleida, Càtedra Obra Social "la Caixa" d'Estudis sobre Desigualtats Socials

Country: Spain

URL: repositori.udl.cat/handle ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2014-7996

Publisher: Tarragona Publicacions URV

Country: Spain

URL: www.revistes.publicacions ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2014-7627

Publisher: Barcelona Universitat de Barcelona, ICE

Country: Spain

URL: www.publicacions.ub.edu/r ...

Status: Confirmed

Dates: 1989-9999

logo
logo

ISSN: 2696-1210

Publisher: Barcelona Societat d'Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera

Country: Spain

URL: www.raco.cat/index.php/re ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2013-1453

Publisher: Barcelona Escola d'Administració Pública de Catalunya

Country: Spain

URL: revistes.eapc.gencat.cat/ ...

Status: Confirmed

Dates: 1983-9999

logo
logo

ISSN: 1885-8996

Publisher: Bellaterra, Barcelona Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Antropología Social y Cultural

Country: Spain

URL: revistes.uab.cat/periferi ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo logo

ISSN: 2013-2255

Publisher: Barcelona Secció de Recerca de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona

Country: Spain

URL: www.raco.cat/index.php/RE ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo logo
logo

ISSN: 1699-6712

Publisher: Barcelona CRECIM-UAB

Country: Spain

URL: antalya.uab.es/crecim/rev ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo logo

ISSN: 1699-8154

Publisher: Barcelona Universita Oberta de Catalunya 2005-

Country: Spain

URL: www.uoc.edu/idp

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo logo
logo

ISSN: 2014-2714

Publisher: [Almería?] Editorial Universidad de Almería

Country: Spain

URL: nevada.ual.es:81/urbs/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo logo

ISSN: 2604-7284

Publisher: [Barcelona] Universitat de Barcelona

Country: Spain

URL: revistes.ub.edu/index.php ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo logo
logo

ISSN: 2013-8644

Publisher: Barcelona Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya

Country: Spain

URL: in3-working-paper-series. ...

Status: Confirmed

Dates: 2001-9999

logo
logo logo

ISSN: 1698-580X

Publisher: Barcelona Cátedra Unesco de E-learning de la Universidad Oberta de Catalunya

Country: Spain

URL: www.uoc.edu/rusc

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo logo
logo

ISSN: 2340-5236

Latest publisher: Bellaterra, Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona

Country: Spain

URL: analisi.cat/issue/archive

Status: Confirmed

Dates: 1980-9999

logo
logo

ISSN: 2604-5613

Publisher: Bellaterra, Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l'Educació, Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials

Country: Spain

URL: revistes.uab.cat/clil/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 1578-8946

Publisher: Barcelona Universitat Autonoma de Barcelona, Servei de Publicacions

Country: Spain

URL: www.raco.cat/index.php/At ...

Status: Confirmed

Dates: 2001-9999

logo
logo

ISSN: 1885-8252

Publisher: Barcelona Escola d'Administració Pública de Catalunya

Country: Spain

URL: dialnet.unirioja.es/servl ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 2696-8509

Publisher: [Barcelona] Universitat de Barcelona

Country: Spain

URL: diposit.ub.edu/dspace/han ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 1698-739X

Publisher: Barcelona [Universtat Pompeu Fabra, Grupo de Investigación INDRET]

Country: Spain

URL: www.indret.com

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo

ISSN: 1699-5546

Publisher: Girona Departament de Psicología, Universitat de Girona

Country: Spain

URL: psicologia.udg.es/revista

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 1989-3477

Publisher: València Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de Valencia

Country: Spain

URL: www.uv.es/attic

Status: Confirmed

Dates: 2008-2018

logo
.........
order filter