938 results found based on your search

logo logo

ISSN: 1732-2693

Latest publisher: Warsaw De Gruyter Poland

Country: Poland

URL: www.phmd.pl

Status: Confirmed

Dates: 1994-9999

logo logo
logo

ISSN: 2543-9863

Publisher: Warszawa Wydawnictwo SGGW

Country: Poland

URL: www.wne.sggw.pl/czasopism ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo logo

ISSN: 2449-7142

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: www.forumpedagogiczne.uks ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2544-963X

Publisher: Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Country: Poland

URL: www.bozpe.bud.pcz.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo

ISSN: 2449-8327

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: www.rocznikpedagogiczny.u ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2719-6534

Publisher: Warszawa Instytut Archeologii i Etnologii. Polska Akademia Nauk

Country: Poland

URL: journals.iaepan.pl/ep

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2543-4543

Publisher: Łódź Portal Biomist

Country: Poland

URL: biomist.pl/czasopismo/cza ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2300-0295

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Chemiczne

Country: Poland

URL: www.dbc.wroc.pl/publicati ...

Status: Confirmed

Dates: 1998-9999

logo
logo

ISSN: 2451-4675

Publisher: Dęblin Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Country: Poland

URL: zeszyty.wsosp.pl/index.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-2017

logo
logo

ISSN: 2449-965X

Publisher: Warszawa Medical Tribune Polska

Country: Poland

URL: podyplomie.pl/ppd

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2657-7453

Publisher: Częstochowa Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

Country: Poland

URL: www.pragmata.ajd.czest.pl

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2657-9057

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Sejmowe

Country: Poland

URL: ps.sejm.gov.pl/journal.ns ...

Status: Confirmed

Dates: 1993-9999

logo
logo logo

ISSN: 2719-7026

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Country: Poland

URL: ppr.amu.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-095X

Publisher: Łódź Instytut Ekonomii. Uniwersytet Łódzki

Country: Poland

URL: www.gospodarka.uni.lodz.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2544-1221

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: wydawnictwo.uni.lodz.pl/r ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2719-8405

Publisher: Warszawa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-0976

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Country: Poland

URL: ppuam.amu.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2719-7131

Publisher: Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Country: Poland

URL: econjournals.sgh.waw.pl/K ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-4939

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2451-0602

Publisher: Kraków Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Copernicus Center Press

Country: Poland

URL: www.zfn.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo

ISSN: 2545-3882

Publisher: Kraków Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana"

Country: Poland

URL: www.modus.ihs.uj.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 1999-9999

logo
logo logo

ISSN: 2658-0349

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: czasopisma.uni.lodz.pl/ta ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2543-8190

Publisher: Łódź Społeczna Akademia Nauk

Country: Poland

URL: piz.san.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 1689-3530

Latest publisher: Warszawa [S.l.] Instytut Psychiatrii i Neurologii Elsevier ScienceDirect

Country: Poland

URL: www.ain.ipin.edu.pl/

Status: Confirmed

Dates: 1988-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 1897-4279

Latest publisher: Gdańsk "Via Medica"

Country: Poland

URL: www.kardiologiapolska.pl

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-0399

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny

Country: Poland

URL: filozofiachrzescijanska.a ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-0127

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: repozytorium.uni.lodz.pl: ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2720-5665

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: www.czasopisma.uksw.edu.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-2731

Publisher: Poznań Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

Country: Poland

URL: www.pss.amu.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2449-9803

Publisher: Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny

Country: Poland

URL: msr.ue.wroc.pl/index.php/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-4869

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: www.annalesonline.uni.lod ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2543-862X

Publisher: Łódź Społeczna Akademia Nauk

Country: Poland

URL: pedagogika-rodziny.spolec ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo

ISSN: 2658-0438

Publisher: Warszawa Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: www.ahf.ifispan.pl

Status: Confirmed

Dates: 1957-9999

logo
logo logo

ISSN: 2719-6984

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Country: Poland

URL: ces.amu.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 2720-3697

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/Studia-A ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2543-6724

Publisher: Poznań Wielkopolskie Centrum Onkologii

Country: Poland

URL: wco.pl/zeszyty-naukowe

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo logo

ISSN: 2353-5601

Publisher: Łódź UŁ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Wydział Prawa i Administracji

Country: Poland

URL: www.finanseiprawofinansow ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-0259

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
.........
order filter