79 results found based on your search

logo

ISSN: 2669-2198

Latest publisher: Vilnius Lietuvių kalbos institutas 2006-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 1995-9999

logo
logo

ISSN: 2424-614X

Publisher: Vilnius Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2016-

Country: Lithuania

URL: journals.lka.lt/journal/s ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo logo

ISSN: 2351-6585

Latest publisher: Vilnius Lietuvos edukologijos universiteto leidykla 2013-2018

Country: Lithuania

URL: www.ugdymopsichologija.le ...

Status: Confirmed

Dates: 1998-2018

logo logo
logo

ISSN: 2669-0527

Publisher: Kaunas Vytauto Didžiojo universitetas 2019-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/show.php?ite ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2335-8904

Latest publisher: Kaunas Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras 2017-

Country: Lithuania

URL: www.kaunokolegija.lt/visu ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2669-2457

Latest publisher: [Nida] Extrica 2023-

Country: Lithuania

URL: www.extrica.com/journal/s ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2538-8711

Publisher: Vilnius Vilnius Gediminas Technical University 2019-

Country: Lithuania

URL: cbme.vgtu.lt/

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2029-719X

Publisher: Kaunas Technologija 1995-2017

Country: Lithuania

URL: ei.libis.lt/pradinis.php? ...

Status: Confirmed

Dates: 1995-2017

logo
logo

ISSN: 2538-6506

Latest publisher: Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2016-

Country: Lithuania

URL: talpykla.istorija.lt/hand ...

Status: Confirmed

Dates: 1997-9999

logo
logo

ISSN: 2424-5194

Latest publisher: Vilnius Akademikai 2019-

Country: Lithuania

URL: www.ge.leu.lt/

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo logo

ISSN: 1822-7767

Latest publisher: Vilnius Informeda 2013-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2424-6042

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto leidykla 2011-

Country: Lithuania

URL: www.zurnalai.vu.lt/zurnal ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo logo
logo

ISSN: 2424-4562

Publisher: Vilnius Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2003-

Country: Lithuania

URL: journals.lka.lt/journal/l ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo

ISSN: 2538-8916

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2020-

Country: Lithuania

URL: www.tf.vu.lt/mokslas/leid ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2538-7960

Latest publisher: [Klaipėda] Klaipėdos valstybinė kolegija 2017-

Country: Lithuania

URL: www.kvk.lt/mokslas/leidin ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2335-7037

Latest publisher: Kaunas Vytauto Didžiojo universitetas 2014, 2018-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/show.php?ite ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2345-0215

Latest publisher: Kaunas Vilnius Vytauto Didžiojo universitetas Versus aureus 2014-2016

Country: Lithuania

URL: www.vdu.lt/cris/handle/20 ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-2016

logo
logo

ISSN: 2538-6514

Latest publisher: Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2019-

Country: Lithuania

URL: ei.libis.lt/pradinis.php? ...

Status: Confirmed

Dates: 1979-9999

logo
logo logo

ISSN: 2669-0071

Publisher: Panevėžys Panevėžio kolegija 2016-

Country: Lithuania

URL: ojs.panko.lt/

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo logo
logo

ISSN: 2538-6778

Publisher: Kaunas Vytauto Didžiojo universiteto leidykla 2010-

Country: Lithuania

URL: leidyba.vdu.lt/lt/naujien ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2783-5677

Publisher: Kaunas Kauno technologijos universitetas 2018-

Country: Lithuania

URL: mechanic.ktu.edu/

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo logo

ISSN: 2538-8746

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto leidykla 2013-

Country: Lithuania

URL: www.zurnalai.vu.lt/verbum ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2538-6565

Latest publisher: Vilnius [Paderborn] Lietuvos istorijos institutas Brill | Schöningh 2021-

Country: Lithuania

URL: ei.libis.lt/pradinis.php? ...

Status: Confirmed

Dates: 1996-9999

logo logo
logo

ISSN: 2345-0371

Latest publisher: Akademija, Kauno r. [Aleksandro Stulginskio universitetas] 2013, 2014-

Country: Lithuania

URL: ageng.asu.lt/ae/index

Status: Confirmed

Dates: 1995-9999

logo
logo logo

ISSN: 2538-9025

Publisher: Klaipėda Klaipėdos valstybinė kolegija 2019-

Country: Lithuania

URL: ojs.kvk.lt/index.php/MZF

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2335-870X

Latest publisher: Vilnius Military Academy of Lithuania 2011-

Country: Lithuania

URL: journals.lka.lt/journal/l ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2424-3590

Publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2008-

Country: Lithuania

URL: www.vertimostudijos.flf.v ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2538-8738

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2018-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2424-547X

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2020-

Country: Lithuania

URL: www.journals.vu.lt/Semiot ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo

ISSN: 2335-8688

Latest publisher: Šiauliai Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius 2016

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-2016

logo
logo

ISSN: 2335-8610

Latest publisher: Vilnius Lietuvos geografų draugija Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas 2021-

Country: Lithuania

URL: ei.libis.lt/pradinis.php? ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2538-7944

Publisher: Kaunas Lietuvos kūno kultūros akademija 2008-

Country: Lithuania

URL: dspace.lsu.lt/handle/1234 ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2538-8576

Publisher: Vilnius Vilniaus kolegija 2018-

Country: Lithuania

URL: www.viko.lt/media/uploads ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2538-6557

Latest publisher: Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2016-

Country: Lithuania

URL: talpykla.istorija.lt/hand ...

Status: Confirmed

Dates: 1997-9999

logo
logo

ISSN: 2029-1477

Publisher: Vilnius Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija 2015-

Country: Lithuania

URL: www.ltpa.eu/index.php?opt ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2424-3442

Latest publisher: Vilnius Lietuvos edukologijos universiteto leidykla 2013-2016

Country: Lithuania

URL: www.tekstoslepiniai.leu.l ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-2016

logo
logo

ISSN: 2783-6959

Latest publisher: [Nida] Extrica 2023-

Country: Lithuania

URL: www.extrica.com/journal/b ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2538-6522

Latest publisher: Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2016-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2538-8622

Publisher: Kaunas Kauno kolegija 2016-

Country: Lithuania

URL: ojs.kaunokolegija.lt/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2424-3892

Publisher: Vilnius Technika 2015-

Country: Lithuania

URL: dspace.vgtu.lt/bitstream/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2783-7025

Publisher: Vilnius Vilniaus kolegija 2016-

Country: Lithuania

URL: ekf.viko.lt/fakultetas/ta ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo logo

ISSN: 2335-8831

Publisher: Kaunas Technologija 2007-

Country: Lithuania

URL: www.eis.ktu.lt/index.php/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2029-8234

Publisher: Vilnius Mykolas Romeris University 2011-2015

Country: Lithuania

URL: www.journals4free.com/lin ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-2015

logo logo
logo logo

ISSN: 2424-6115

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2017-

Country: Lithuania

URL: www.zurnalai.vu.lt/slavis ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo

ISSN: 2351-7409

Latest publisher: Kaunas Vytauto Didžiojo universitetas 2017-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/show.php?ite ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2538-7294

Latest publisher: Vilnius Lietuvos kultūros tyrimų institutas [2011]-

Country: Lithuania

URL: athena.lt/apie-zurnala

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2669-1930

Publisher: Kaunas Kauno technologijos universitetas 2007-

Country: Lithuania

URL: advancedmaterials.ktu.edu ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2335-8807

Publisher: Kaunas Technologija 2013 [i.e. 2015]-2013

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/show.php?ite ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2013

logo
logo

ISSN: 2335-7045

Latest publisher: Kaunas Vilnius Vytautas Magnus University Versus aureus 2015-2017

Country: Lithuania

URL: www.vdu.lt/cris/collectio ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2017

logo
logo

ISSN: 2669-2449

Latest publisher: Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2016-

Country: Lithuania

URL: www.istorija.lt/leidiniai ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
.........
order filter