20 results found based on your search

logo

ISSN: 2002-4010

Publisher: Uppsala Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 2005-

Country: Sweden

URL: publicera.kb.se/sos

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 2002-021X

Publisher: Stockholm Svenska samfundet för musikforskning 2014-

Country: Sweden

URL: publicera.kb.se/stm-sjm/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo logo

ISSN: 2002-3871

Publisher: Uppsala Svenska litteratursällskapet 1940-

Country: Sweden

URL: www.svelitt.se/samlaren/b ...

Status: Confirmed

Dates: 1940-9999

logo logo
logo

ISSN: 2001-9424

Publisher: Uppsala Svenska exegetiska sällskapet 2012-

Country: Sweden

URL: publicera.kb.se/sea/index

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2004-7843

Publisher: Linköping Svenska idrottshistoriska föreningen 1981-

Country: Sweden

URL: publicera.kb.se

Status: Confirmed

Dates: 1981-9999

logo
logo

ISSN: 1796-461X

Publisher: Helsinki Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2005-[2006?].

Country: Finland

URL: www.rktl.fi/julkaisut/

Status: Confirmed

Dates: 2005-2006

logo
logo logo

ISSN: 2004-6332

Publisher: Uppsala Svenska klassikerförbundet 2021-

Country: Sweden

URL: journals.uu.se/Eranos/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo logo
logo

ISSN: 2002-388X

Publisher: Uppsala Historiskarkeologiska föreningen 2015-

Country: Sweden

URL: publicera.kb.se/meta/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2004-0881

Publisher: Uppsala Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2021-

Country: Sweden

URL: publicera.kb.se/noso/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo logo

ISSN: 2535-6194

Publisher: Oslo Primitive tider 2018-

Country: Norway

URL: journals.uio.no/index.php ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo

ISSN: 2002-4215

Publisher: Sigtuna Sigtuna museum 2006-

Country: Sweden

URL: sigtunamuseum.se/forsknin ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2004-5417

Publisher: Örebro Akademi för Ledarskap och Teologi 2023-

Country: Sweden

URL: publicera.kb.se/hyb

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2002-2972

Publisher: Stockholm Svenskt visarkiv Musikverket 2016-

Country: Sweden

URL: musikverket.se/svensktvis ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo logo

ISSN: 1891-1773

Latest publisher: [Oslo] [Cappelen Damm akademisk/NOASP]

Country: Norway

URL: tidsskriftet-nof.no/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 2703-7320

Publisher: Oslo Novus forlag 2014-

Country: Norway

URL: ojs.novus.no/index.php/MO ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2003-5551

Publisher: Lund Collegium Patristicum Lundense i samverkan med Centrum för teologi & religionsvetenskap 2012-

Country: Sweden

URL: journals.lub.lu.se/pna/is ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2703-8459

Publisher: Oslo Norvus forlag 2020-

Country: Norway

URL: omp.novus.no/index.php/no ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2003-6027

Latest publisher: Stockholm Militärhistoriska avdelningen, Försvarshögskolan

Country: Sweden

URL: www.fhs.se/forskning/var- ...

Status: Confirmed

Dates: 1979-9999

logo
logo

ISSN: 2535-4027

Publisher: Oslo Norges musikkhøgskole [20-?]-2019

Country: Norway

URL: nmh.brage.unit.no/nmh-xml ...

Status: Confirmed

Dates: 20uu-2019

logo
logo logo

ISSN: 2000-7493

Latest publisher: Oslo Universitetsforlaget

Country: Norway

URL: www.idunn.no/blft

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
.........
order filter