227 results found based on your search

logo

ISSN: 2720-1538

Publisher: Warszawa Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

Country: Poland

URL: wbst.edu.pl/kairos

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2956-6606

Publisher: Warszawa Narodowy Instytut Dziedzictwa

Country: Poland

URL: ochronazabytkow.nid.pl/

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo

ISSN: 2956-6800

Publisher: Lublin Wydawnictwo UMCS

Country: Poland

URL: journals.umcs.pl/szn/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2084-3844

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.wuj.pl/page,art,artid ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2571-0427

Publisher: Brno Masarykova univerzita 2010-2021

Country: Czechia

URL: www.ped.muni.cz/sbspolece ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-2021

logo
logo

ISSN: 2956-6355

Publisher: Lublin Towarzystwo Teologów Dogmatyków Katolicki Uniwersytet Lubelski

Country: Poland

URL: czasopisma.kul.pl/index.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo logo

ISSN: 2335-2388

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2018-

Country: Lithuania

URL: eiarchyvas.libis.lt/istek ...

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo logo
logo

ISSN: 2300-441X

Publisher: Wrocław Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Country: Poland

URL: www.przeglad.prawo.uni.wr ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2014

logo
logo logo

ISSN: 1648-9101

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2017-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 1992-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2956-5243

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo

ISSN: 2956-3380

Publisher: Dęblin Lotnicza Akademia Wojskowa

Country: Poland

URL: journal.law.mil.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2956-9257

Publisher: Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Country: Poland

URL: pnpw-transport.publishers ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2956-9516

Publisher: Sucha Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Country: Poland

URL: zn.wste.edu.pl/index.php/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2956-9125

Publisher: Bydgoszcz Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Country: Poland

URL: czasopisma.ukw.edu.pl/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo logo

ISSN: 2335-7185

Latest publisher: Kaunas Vilnius Vytauto Didžiojo universitetas Versus aureus 2015-2016

Country: Lithuania

URL: biblioteka.vdu.lt/politik ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-2016

logo logo
logo logo

ISSN: 2720-7102

Publisher: Gdańsk Gdańskie Seminarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2345-0053

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto leidykla 2012-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo logo
logo

ISSN: 2538-6549

Latest publisher: Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2015-

Country: Lithuania

URL: ei.libis.lt/pradinis.php? ...

Status: Confirmed

Dates: 1998-9999

logo
logo

ISSN: 2571-0400

Publisher: Praha Liberec Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 2009- 2023-

Country: Czechia

URL: pages.pedf.cuni.cz/didakt ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2644-5980

Publisher: Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2016-2021.

Country: Slovakia

URL: www.sociology-society.ff. ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-2021

logo
logo

ISSN: 2956-6185

Publisher: Katowice Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.journals.us.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 1968-9999

logo
logo

ISSN: 2720-2046

Publisher: Kraków Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Country: Poland

URL: elementymag.art/archiwum/

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2956-4778

Publisher: Krakow Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/OLiDK/

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7336

Publisher: Lublin Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Country: Poland

URL: bsawp.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2644-5700

Publisher: Prešov Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 2019-

Country: Slovakia

URL: www.unipo.sk/greckokatoli ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2609-6609

Publisher: Lyon Université Jean Moulin Lyon 3, Centre d'études linguistiques (EA 1663) [2018]-

Country: France

URL: revues.univ-lyon3.fr/elad ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2956-3747

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: czasopisma.uni.lodz.pl/pa ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo logo

ISSN: 2956-6169

Publisher: Poznań Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo

ISSN: 2335-8769

Latest publisher: Kaunas Vytauto Didžiojo universitetas 2014, 2017-

Country: Lithuania

URL: dx.doi.org/10.7220/2335-8 ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 2450-3436

Publisher: Wrocław Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Country: Poland

URL: www.rocznikbezpieczenstwa ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2956-8269

Publisher: Warszawa Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: www.edukacja-filozoficzna ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2459-5160

Publisher: Osijek Filozofski fakultet 2014-.

Country: Croatia

URL: hrcak.srce.hr/anafora

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo logo

ISSN: 2956-5197

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Naukowe UKSW

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo

ISSN: 2353-5636

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: wydawnictwo.umk.pl/czasop ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2719-9045

Publisher: Kraków Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Nauk o Wychowaniu

Country: Poland

URL: bgs.up.krakow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2544-6630

Publisher: Kraków Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/PUA

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0841

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/PBW

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2451-0106

Publisher: Słupsk Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej. Akademia Pomorska

Country: Poland

URL: www.czasopismopedagogiczn ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7778

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Centrum Europy Wschodniej UMCS

Country: Poland

URL: journals.umcs.pl/we

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7652

Publisher: Toruń Wydawnictwo Naukowe UMK

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2544-2139

Publisher: Kraków Instytut Studiów Międzykulturowych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Country: Poland

URL: www.ism.uj.edu.pl/e-journ ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2451-4454

Publisher: Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Country: Poland

URL: mindjournal.wseh.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2544-5197

Publisher: Lublin Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych

Country: Poland

URL: czasopisma.tnkul.pl/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2544-3283

Publisher: Stadniki Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów

Country: Poland

URL: www.sympozjum.scj.pl

Status: Confirmed

Dates: 1998-9999

logo
logo

ISSN: 2543-7844

Publisher: Kraków Wrocław Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: journal.tertium.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2545-3661

Publisher: Zielona Góra Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Country: Poland

URL: journal.ptezg.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3691

Publisher: Warszawa Wyższa Szkoła Menadżerska

Country: Poland

URL: wsm.warszawa.pl/wydawnict ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo logo

ISSN: 2449-8521

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: www.psych-ped.annales.umc ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo

ISSN: 2450-3452

Publisher: Wrocław Wydawnictwo Naukowe DSW Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Country: Poland

URL: forumoswiatowe.pl

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2353-9682

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com/aspx/public ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
.........
order filter