104 results found based on your search

logo

ISSN: 2424-5194

Latest publisher: Vilnius Akademikai 2019-

Country: Lithuania

URL: www.ge.leu.lt/

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3837

Publisher: Częstochowa Leszek Sykulski

Country: Poland

URL: www.geostrategia.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2353-7906

Publisher: Dziekanowice Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Country: Poland

URL: www.studialednickie.ledni ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2571-0427

Publisher: Brno Masarykova univerzita 2010-2021

Country: Czechia

URL: www.ped.muni.cz/sbspolece ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-2021

logo
logo

ISSN: 2538-6514

Latest publisher: Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2019-

Country: Lithuania

URL: ei.libis.lt/pradinis.php? ...

Status: Confirmed

Dates: 1979-9999

logo
logo logo

ISSN: 1648-9101

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2017-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 1992-9999

logo logo
logo

ISSN: 2956-3054

Publisher: Zamość Archiwum Państwowe

Country: Poland

URL: archiwariusz.zamosc.ap.go ...

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo
logo logo

ISSN: 2538-8738

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2018-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo

ISSN: 2956-4654

Publisher: Wrocław Uniwersytet Wrocławski

Country: Poland

URL: eks.uwr.edu.pl/numery-arc ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2956-624X

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: journals.us.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 2720-2062

Publisher: Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: wiekoswiecenia.publishers ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2956-6827

Publisher: Szczecin Uniwersytet Szczeciński Koło Naukowe Młodych Historyków

Country: Poland

URL: wnus.usz.edu.pl/scr/pl/

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7636

Publisher: Kraków Księgarnia Akademicka

Country: Poland

URL: www.akademicka.pl/index.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2956-2538

Publisher: Opole Toruń Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych HORYZONTY Wydawnictwo Adam Marszałek

Country: Poland

URL: collegium.opole.pl/publik ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-2018

logo
logo

ISSN: 2956-8137

Publisher: Kielce Instytut Historii Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Country: Poland

URL: almanachhistoryczny.ujk.e ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2956-3224

Publisher: Lublin Wydawnictwo Werset Instytut im. Generała Władysława Andersa

Country: Poland

URL: instytutandersa.org.pl/dz ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2353-5636

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: wydawnictwo.umk.pl/czasop ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2543-9715

Publisher: Lublin Wydawnictwo KUL

Country: Poland

URL: www.kul.pl/1491.html

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2543-859X

Publisher: Sopot Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/PKGKPTG/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2353-3927

Publisher: Kraków Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

Country: Poland

URL: praceskng.up.krakow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-2018

logo
logo

ISSN: 2449-903X

Publisher: Kraków Uniwersytet Pedagogiczny Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu

Country: Poland

URL: prace-kgp.up.krakow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo

ISSN: 2719-6496

Publisher: Kraków Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Country: Poland

URL: journals.iaepan.pl/khkm

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0876

Publisher: Warszawa Fundacja Historii Komputerów Domowych

Country: Poland

URL: nerdynoca.pl/nerdmag

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2544-5685

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7652

Publisher: Toruń Wydawnictwo Naukowe UMK

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2451-4454

Publisher: Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Country: Poland

URL: mindjournal.wseh.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2543-7313

Publisher: Warszawa Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: py.wgsr.uw.edu.pl/projekt ...

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo

ISSN: 2450-8381

Publisher: Warszawa Instytut Historii PAN

Country: Poland

URL: www.kliopolska-ihpan.edu. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7911

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo logo

ISSN: 2450-7660

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: przeglad.uni.lodz.pl/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo logo
logo

ISSN: 2719-7476

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo logo

ISSN: 2657-4373

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: wydawnictwo.uni.lodz.pl/r ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo

ISSN: 2719-7360

Publisher: Częstochowa Wydział Prawa i Ekonomii UJD

Country: Poland

URL: czasopisma.ujd.edu.pl/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7034

Publisher: Warszawa Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Country: Poland

URL: journals.iaepan.pl/apol

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2450-8365

Publisher: Warszawa Instytut Historii PAN

Country: Poland

URL: www.polska-ihpan.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2657-618X

Publisher: Warszawa Studenckie Koło Naukowe Archeologii Starożytnego Bliskiego i Środkowego Wschodu "Szarkun" Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: szarkun.uw.edu.pl/szkice- ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2083-3113

Latest publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.geo.uj.edu.pl/publika ...

Status: Confirmed

Dates: 1998-9999

logo
logo

ISSN: 2450-6095

Publisher: Kraków Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM

Country: Poland

URL: szd.ka.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2544-526X

Publisher: Lublin Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych

Country: Poland

URL: czasopisma.tnkul.pl/index ...

Status: Confirmed

Dates: 1976-9999

logo
logo

ISSN: 2392-1234

Latest publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: kpbc.umk.pl/dlibra/public ...

Status: Confirmed

Dates: 1975-9999

logo
logo

ISSN: 2543-5302

Publisher: Opole Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Country: Poland

URL: www.studiamiejskie.uni.op ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2658-2082

Publisher: Wrocław Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny

Country: Poland

URL: www.sobotka.uni.wroc.pl/i ...

Status: Confirmed

Dates: 1966-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0590

Publisher: Kraków Instytut Wydawniczy "Nasza Przeszłość"

Country: Poland

URL: ojs.academicon.pl/np/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8637

Publisher: Toruń Towarzystwo Naukowe

Country: Poland

URL: www.zapiskihistoryczne.pl

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2657-4004

Publisher: Wrocław Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: iaepan.vot.pl/czasopisma/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo logo

ISSN: 2451-1315

Publisher: Kraków Polskie Towarzystwo Historyczne

Country: Poland

URL: www.kh-ihpan.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo logo
logo

ISSN: 2545-1774

Publisher: Warszawa Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: www.ireteslaw.ispan.waw.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2391-792X

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3357

Publisher: Częstochowa Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego

Country: Poland

URL: geopolityka.net/czasopism ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8777

Publisher: Włocławek Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Wydawnictwo Diecezjalne

Country: Poland

URL: studiawloclawskie.org

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
.........
order filter