149 results found based on your search

logo

ISSN: 2424-5747

Publisher: Vilnius Universitas Studiorum Polona Vilnensis 2015-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/show.php?ite ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2084-3844

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.wuj.pl/page,art,artid ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2451-2737

Publisher: Łódź Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

Country: Poland

URL: mks.ahe.lodz.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2353-7906

Publisher: Dziekanowice Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Country: Poland

URL: www.studialednickie.ledni ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo logo

ISSN: 2956-5073

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2956-5030

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo logo
logo

ISSN: 2607-2645

Publisher: Nancy HyperTwardowski 2017-

Country: France

URL: hyt.hypotheses.org

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2084-9338

Publisher: Rzeszów Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Country: Poland

URL: psb.ur.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2543-6910

Publisher: Lublin Instytut Teologii Dogmatycznej KUL

Country: Poland

URL: www.kul.pl/teologia-kultu ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-2020

logo
logo logo

ISSN: 2720-7102

Publisher: Gdańsk Gdańskie Seminarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2345-0053

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto leidykla 2012-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo logo
logo

ISSN: 2299-6362

Publisher: Kraków Uniwersytet Jagielloński

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/Zeszyty- ...

Status: Confirmed

Dates: 1960-9999

logo
logo

ISSN: 2956-5960

Publisher: Poznań Biblioteka Kórnicka PAN

Country: Poland

URL: pamietnik.bk.pan.pl

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2956-6681

Publisher: Katowice Wydawnictwo Akademii Górnośląskiej

Country: Poland

URL: www.gwsh.pl/biblioteka/wi ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2956-4840

Publisher: Warszawa Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego

Country: Poland

URL: kronika.arxregia.pl/categ ...

Status: Confirmed

Dates: 2024-9999

logo
logo

ISSN: 2644-5980

Publisher: Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2016-2021.

Country: Slovakia

URL: www.sociology-society.ff. ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-2021

logo
logo

ISSN: 2720-2046

Publisher: Kraków Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Country: Poland

URL: elementymag.art/archiwum/

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2956-5839

Publisher: Warsaw Institute of Fundamental Technological Research. Polish Academy of Sciences

Country: Poland

URL: cames.ippt.pan.pl/index.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7636

Publisher: Kraków Księgarnia Akademicka

Country: Poland

URL: www.akademicka.pl/index.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2956-7432

Publisher: Warszawa Business School Warsaw University of Technology

Country: Poland

URL: abejournal.online/index.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2669-2449

Latest publisher: Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2016-

Country: Lithuania

URL: www.istorija.lt/leidiniai ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2335-8769

Latest publisher: Kaunas Vytauto Didžiojo universitetas 2014, 2017-

Country: Lithuania

URL: dx.doi.org/10.7220/2335-8 ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo logo

ISSN: 2392-2338

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: zalacznik.uksw.edu.pl/en

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2956-7890

Publisher: Poznań Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 1999-9999

logo logo
logo

ISSN: 2353-5636

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: wydawnictwo.umk.pl/czasop ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2545-1987

Publisher: Warszawa Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Country: Poland

URL: www.wit.edu.pl/wpz

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2392-1595

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2657-8425

Publisher: Warszawa Państwowy Instytut Badawczy NASK

Country: Poland

URL: www.cyberpolicy.nask.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2658-0365

Publisher: Gdynia Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Country: Poland

URL: colloquium.elsite.eu

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2450-081X

Publisher: Olsztyn Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Country: Poland

URL: www.uwm.edu.pl/mkks

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2543-7836

Publisher: Wrocław Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu Koło Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Country: Poland

URL: nl-interdyscyplinarnie.un ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2719-6496

Publisher: Kraków Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Country: Poland

URL: journals.iaepan.pl/khkm

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0876

Publisher: Warszawa Fundacja Historii Komputerów Domowych

Country: Poland

URL: nerdynoca.pl/nerdmag

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2392-1404

Publisher: Toruń Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 1896-3420

Publisher: Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Country: Poland

URL: znze.wsiz.rzeszow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2006-2008

logo
logo

ISSN: 2544-2139

Publisher: Kraków Instytut Studiów Międzykulturowych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Country: Poland

URL: www.ism.uj.edu.pl/e-journ ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2451-4454

Publisher: Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Country: Poland

URL: mindjournal.wseh.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2544-5197

Publisher: Lublin Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych

Country: Poland

URL: czasopisma.tnkul.pl/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2720-5932

Publisher: Warszawa Kolegium Europejskie w Natolinie

Country: Poland

URL: www.coleurope.eu

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2545-3661

Publisher: Zielona Góra Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Country: Poland

URL: journal.ptezg.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2449-948X

Publisher: Dobrzeń Wielki Agencja Managerska VIP for You

Country: Poland

URL: www.kwartalnikrsk.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1329

Publisher: Warszawa Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: www.is.wnhis.uksw.edu.pl/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8068

Publisher: Warszawa Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Country: Poland

URL: www.tnp.edu.pl/?zeszyty-n ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 1689-4642

Publisher: Poznań KulTour.pl

Country: Poland

URL: www.turystykakulturowa.or ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2720-5266

Publisher: Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna

Country: Poland

URL: promechjournal.pl/resourc ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3063

Publisher: Gliwice Instytut Matematyki Politechniki Śląskiej

Country: Poland

URL: minut.polsl.pl

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2720-2569

Publisher: Jarosław Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza

Country: Poland

URL: czasopisma.pwste.edu.pl/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2720-6513

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Informatyczne

Country: Poland

URL: portal.pti.org/zasoby/dom ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2545-2320

Publisher: Kraków Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: compress.edu.pl/pl

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2657-5760

Publisher: Racibórz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Country: Poland

URL: eunomia.pwsz.raciborz.edu ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
.........
order filter