68 results found based on your search

logo

ISSN: 2956-7610

Publisher: [S.l.] [s.n.]

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/PiB/

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2957-1707

Publisher: Warszawa Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Country: Poland

URL: czasopisma.ipn.gov.pl/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2956-9893

Publisher: Szczecin Muzeum Narodowe

Country: Poland

URL: mzp.muzeum.szczecin.pl/

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo logo

ISSN: 2956-5030

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2956-5073

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2956-8528

Publisher: Białystok Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Country: Poland

URL: elpis.uwb.edu.pl/index.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 2956-5863

Latest publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

Country: Poland

URL: kryminalistyka.pl/pwk

Status: Confirmed

Dates: 1996-9999

logo
logo

ISSN: 2957-1723

Publisher: Warszawa Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Country: Poland

URL: czasopisma.ipn.gov.pl/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo
logo

ISSN: 2956-4646

Publisher: Siedlce Wydawnictwo Naukowe UPH

Country: Poland

URL: czasopisma.uph.edu.pl/con ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2956-5693

Publisher: Częstochowa Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae"

Country: Poland

URL: ojs.academicon.pl/czst/is ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2084-9338

Publisher: Rzeszów Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Country: Poland

URL: psb.ur.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2538-6514

Latest publisher: Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2019-

Country: Lithuania

URL: ei.libis.lt/pradinis.php? ...

Status: Confirmed

Dates: 1979-9999

logo
logo

ISSN: 2956-3054

Publisher: Zamość Archiwum Państwowe

Country: Poland

URL: archiwariusz.zamosc.ap.go ...

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo
logo logo

ISSN: 2538-8738

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2018-

Country: Lithuania

URL: eia.libis.lt/isteklius.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo

ISSN: 2956-4204

Publisher: Szczecin Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: paradisus.pl/studia-parad ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2956-4840

Publisher: Warszawa Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego

Country: Poland

URL: kronika.arxregia.pl/categ ...

Status: Confirmed

Dates: 2024-9999

logo
logo

ISSN: 2956-591X

Latest publisher: Warszawa Politechnika Warszawska

Country: Poland

URL: www.arch.pw.edu.pl/Studia ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2956-5960

Publisher: Poznań Biblioteka Kórnicka PAN

Country: Poland

URL: pamietnik.bk.pan.pl

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2956-4654

Publisher: Wrocław Uniwersytet Wrocławski

Country: Poland

URL: eks.uwr.edu.pl/numery-arc ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2956-624X

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: journals.us.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo logo

ISSN: 2956-5685

Publisher: Warszawa Chrześcijańska Akadaemia Teologiczna

Country: Poland

URL: rocznikteologiczny.eu/zes ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2424-6115

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universiteto leidykla 2017-

Country: Lithuania

URL: www.zurnalai.vu.lt/slavis ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo

ISSN: 2956-8137

Publisher: Kielce Instytut Historii Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Country: Poland

URL: almanachhistoryczny.ujk.e ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2956-6827

Publisher: Szczecin Uniwersytet Szczeciński Koło Naukowe Młodych Historyków

Country: Poland

URL: wnus.usz.edu.pl/scr/pl/

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2956-6215

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Naukowe UKSW

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2720-4391

Publisher: Warszawa Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Country: Poland

URL: wunderblock.pl

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2956-3046

Publisher: Warszawa Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej

Country: Poland

URL: ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2956-6436

Publisher: Siedlce Instytut Historii Wydział Nauk Humanistycznych Uniwerstytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Country: Poland

URL: czasopisma.uph.edu.pl/his ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2669-2449

Latest publisher: Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2016-

Country: Lithuania

URL: www.istorija.lt/leidiniai ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2538-9122

Latest publisher: Kaunas Vytauto Didžiojo universitetas 2019-

Country: Lithuania

URL: zua.vdu.lt/leidinys-zmoga ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2957-1731

Publisher: Warszawa Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Country: Poland

URL: czasopisma.ipn.gov.pl/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2956-3836

Publisher: Olsztyn Wydawnictwo Uniwerstyetu Warmińsko-Mazurskiego

Country: Poland

URL: czasopisma.uwm.edu.pl/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2957-0379

Publisher: Kraków Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Country: Poland

URL: journals.akademicka.pl/ah ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2956-3224

Publisher: Lublin Wydawnictwo Werset Instytut im. Generała Władysława Andersa

Country: Poland

URL: instytutandersa.org.pl/dz ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo logo

ISSN: 2956-5006

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2956-6282

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2956-7890

Publisher: Poznań Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 1999-9999

logo logo
logo

ISSN: 2391-6540

Publisher: Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe

Country: Poland

URL: czasopisma.upjp2.edu.pl/r ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2720-4332

Publisher: Warszawa Rzeszów Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego Katedra Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Country: Poland

URL: www.tekst-dyskurs.eu

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo logo

ISSN: 2391-6729

Publisher: Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe

Country: Poland

URL: czasopisma.upjp2.edu.pl/p ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo

ISSN: 2391-7911

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2300-8334

Publisher: Warszawa Index Copernicus

Country: Poland

URL: 960.indexcopernicus.com/

Status: Confirmed

Dates: 2001-2013

logo
logo

ISSN: 2081-9455

Publisher: Poznań Department of Botany. Poznań University of Life Sciences

Country: Poland

URL: www.up.poznan.pl/steciana

Status: Confirmed

Dates: 1999-2004

logo
logo

ISSN: 2657-7704

Publisher: Płock Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej1

Country: Poland

URL: www.czasopisma.pwszplock. ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2353-284X

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: zwa.univ.szczecin.pl/zesz ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2391-4815

Publisher: Warszawa Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

Country: Poland

URL: www.muzealnictworocznik.c ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo logo

ISSN: 2391-5137

Publisher: Łódź Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

Country: Poland

URL: www.jezykoznawstwo.ahe.lo ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-3161

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: www.wf.univ.szczecin.pl/s ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 2353-2831

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: www.us.szc.pl/main.php/Ro ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2084-4069

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.wuj.pl/page,art,artid ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
.........
order filter