25 results found based on your search

logo

ISSN: 2424-5194

Latest publisher: Vilnius Akademikai 2019-

Country: Lithuania

URL: www.ge.leu.lt/

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2956-7610

Publisher: [S.l.] [s.n.]

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/PiB/

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo logo

ISSN: 2956-5030

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2956-5073

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2424-6050

Latest publisher: Vilnius Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto leidykla 2012-

Country: Lithuania

URL: ei.libis.lt/pradinis.php? ...

Status: Confirmed

Dates: 1998-9999

logo logo
logo

ISSN: 2956-5863

Latest publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

Country: Poland

URL: kryminalistyka.pl/pwk

Status: Confirmed

Dates: 1996-9999

logo
logo logo

ISSN: 2335-7185

Latest publisher: Kaunas Vilnius Vytauto Didžiojo universitetas Versus aureus 2015-2016

Country: Lithuania

URL: biblioteka.vdu.lt/politik ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-2016

logo logo
logo

ISSN: 2956-4654

Publisher: Wrocław Uniwersytet Wrocławski

Country: Poland

URL: eks.uwr.edu.pl/numery-arc ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2956-3046

Publisher: Warszawa Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej

Country: Poland

URL: ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2956-6436

Publisher: Siedlce Instytut Historii Wydział Nauk Humanistycznych Uniwerstytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Country: Poland

URL: czasopisma.uph.edu.pl/his ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2335-8769

Latest publisher: Kaunas Vytauto Didžiojo universitetas 2014, 2017-

Country: Lithuania

URL: dx.doi.org/10.7220/2335-8 ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 2956-3224

Publisher: Lublin Wydawnictwo Werset Instytut im. Generała Władysława Andersa

Country: Poland

URL: instytutandersa.org.pl/dz ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo logo

ISSN: 2956-5006

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo

ISSN: 2720-4332

Publisher: Warszawa Rzeszów Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego Katedra Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Country: Poland

URL: www.tekst-dyskurs.eu

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7911

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2353-284X

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: zwa.univ.szczecin.pl/zesz ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2719-8618

Publisher: Warszawa Centralna Biblioteka Wojskowa

Country: Poland

URL: cbw.wp.mil.pl/pl/pages/st ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo logo

ISSN: 2543-9391

Publisher: Zielona Góra Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi

Country: Poland

URL: www.ip.uz.zgora.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-6796

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: dspace.uni.lodz.pl:8080/x ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 2300-6331

Publisher: Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki

Country: Poland

URL: www.ue-pse.wsg.byd.pl

Status: Confirmed

Dates: 2010-201u

logo
logo

ISSN: 2543-4942

Publisher: Warszawa Gdańsk Collegium Civitas Europejskie Centrum Solidarności

Country: Poland

URL: www.civitas.edu.pl/colleg ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2391-6869

Publisher: Wrocław Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Country: Poland

URL: www.ptl.info.pl/zwam

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7415

Publisher: Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: knps.umcs.lublin.pl/?page ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-2015

logo
logo

ISSN: 2391-7865

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo logo

ISSN: 2353-5601

Publisher: Łódź UŁ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Wydział Prawa i Administracji

Country: Poland

URL: www.finanseiprawofinansow ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
.........
order filter