23 results found based on your search

logo logo

ISSN: 2545-3149

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Country: Poland

URL: www.pm.microbiology.pl

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo logo
logo

ISSN: 2543-7496

Latest publisher: Warsaw Warsaw University of Life Sciences - SGGW Press

Country: Poland

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2300-6420

Publisher: Białystok Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Country: Poland

URL: www.fe.org.pl/index.php?p ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-2022

logo
logo

ISSN: 2392-1765

Publisher: Warszawa Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD

Country: Poland

URL: abid.cobrabid.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-2020

logo
logo

ISSN: 2300-5211

Publisher: Rzeszów Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Country: Poland

URL: www.oficyna.portal.prz.ed ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2353-1371

Publisher: Lublin Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych

Country: Poland

URL: www.naukiprzyrodnicze.ssn ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2019

logo
logo

ISSN: 2658-2422

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Fizyczne

Country: Poland

URL: www.ptf.net.pl/pl/postepy ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2720-5266

Publisher: Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna

Country: Poland

URL: promechjournal.pl/resourc ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo logo

ISSN: 2391-7253

Publisher: Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Country: Poland

URL: is.pcz.pl/124/index/czaso ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 2391-6761

Publisher: Lublin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Country: Poland

URL: e-iapgos.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2392-0629

Latest publisher: Lublin Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej Wydawnictwo Naukowe

Country: Poland

URL: www.ineka.net.pl

Status: Confirmed

Dates: 2000-2020

logo
logo logo

ISSN: 2353-8589

Latest publisher: Warsaw De Gruyter Open

Country: Poland

URL: www.ios.edu.pl/pol/ochron ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo logo
logo

ISSN: 2300-8903

Publisher: Rzeszów Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Country: Poland

URL: oficyna.portal.prz.edu.pl ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2719-4728

Publisher: Kraków Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: wszechswiat.ptpk.org/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2545-2517

Publisher: Warszawa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Country: Poland

URL: www.medmikro.org

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2658-1132

Publisher: Kraków [Toruń] Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: kosmos.ptpk.org/index.php ...

Status: Confirmed

Dates: 1992-9999

logo
logo

ISSN: 2720-5789

Publisher: Warszawa Instytut Badań Edukacyjnych

Country: Poland

URL: ebis.edu.pl//index.php?d= ...

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo
logo

ISSN: 2544-7882

Publisher: Poznań Polskie Towarzystwo Entomologiczne

Country: Poland

URL: www.pte.up.poznan.pl/we/i ...

Status: Confirmed

Dates: 1980-9999

logo
logo

ISSN: 2450-842X

Publisher: Kraków Koło Naukowe Antropologów Uniwersytetu Jagiellońskiego Koło Naukowe Genetyki Uniwersytetu Jagielońskiego

Country: Poland

URL: www.antropogen.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 1897-7820

Latest publisher: Poznań Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Country: Poland

URL: www.npt.up-poznan.net

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8963

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Country: Poland

URL: rg.ptip.org.pl/index.php/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo

ISSN: 2449-9153

Publisher: Kraków Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji. Uniwersytet Jagielloński

Country: Poland

URL: www.maska.psc.uj.edu.pl/

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1655

Publisher: Warszawa Polish Society of Geophysics Committee of Geophysics Polish Academy of Science

Country: Poland

URL: ptgeof.imgw.pl/?strona=5

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo
.........
order filter