1354 results found based on your search

logo

ISSN: 2980-289X

Publisher: Ankara Türkiye Eğitim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası 2023

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/e ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2980-2172

Publisher: Kütahya Özer Özçelik 2023

Country: Turkey

URL: aizanoiacademia.com/sayi/

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2980-1249

Publisher: İstanbul İlke İlim Kültür Eğitim Kültür Vakfı 2023

Country: Turkey

URL: ilke.org.tr/yayinlar

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2980-2946

Publisher: İzmir Meral Şengüler Üstün Zekalılar / Yetenekliler Enstitüsü 2023

Country: Turkey

URL: www.uzyens.com.tr/zeka_ye ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2587-1625

Publisher: Osmaniye Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/oskauiib ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2980-079X

Publisher: Çankırı Çankırı Karatekin Üniversitesi 2023

Country: Turkey

URL: kahd.karatekin.edu.tr/

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2980-0501

Publisher: Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 2023

Country: Turkey

URL: humanities-ataunipress.or ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2980-0498

Publisher: Bursa Tesam Ekonomik Siyasal Ve Stratejik Araştirmalar Merkezi 2023

Country: Turkey

URL: tesam.org.tr/category/tes ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2980-1028

Publisher: İstanbul Karadeniz Kitap Ltd. Şti 2023

Country: Turkey

URL: aijoss.com/index.php/pub

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2979-9767

Publisher: Ordu Kürşat Taştan 2023

Country: Turkey

URL: turmr.com/index.php/turmr ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2979-9694

Publisher: İstanbul Tarih Vakfı Döner Sermaye İşletmesi 2023

Country: Turkey

URL: tarihvakfi.org.tr/toplums ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2980-034X

Publisher: Kütahya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2023

Country: Turkey

URL: j-ber.net/

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2980-3004

Publisher: Sakarya Yusuf Keskin 2023

Country: Turkey

URL: journalves.com

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2980-3586

Publisher: Ankara Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023

Country: Turkey

URL: ankara.meb.gov.tr/www/81- ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2717-9524

Publisher: Ankara T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Country: Turkey

URL: ozelegitimcocuk.meb.gov.t ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2717-7386

Publisher: Adıyaman İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği

Country: Turkey

URL: pearsonjournal.com/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2757-8542

Publisher: Ardahan Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/a ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2822-6348

Publisher: İstanbul Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2022

Country: Turkey

URL: bilig.yesevi.edu.tr/

Status: Confirmed

Dates: 1996-9999

logo
logo

ISSN: 2980-0870

Publisher: Ankara Ortadoğu Teknik Ünversitesi 2023

Country: Turkey

URL: www2.feas.metu.edu.tr/met ...

Status: Confirmed

Dates: 1970-9999

logo
logo

ISSN: 2564-6478

Publisher: İstanbul Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği

Country: Turkey

URL: milelvenihal.org/dergi.as ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo

ISSN: 2718-014X

Latest publisher: Trabzon Bilgitoy Bilgi, Bilim, Eğitim, Araştırma, Geliştirme ve Strateji Derneği 2023

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/h ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2717-7610

Publisher: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

Country: Turkey

URL: lee.nisantasi.edu.tr/Sayf ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2587-0114

Publisher: Ankara Türk Kooperatifçilik Kurumu

Country: Turkey

URL: tisej.com/index.php

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2717-7955

Publisher: İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi

Country: Turkey

URL: efd.aydin.edu.tr

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2980-1745

Publisher: istanbul İstanbul Üniversitesi 2023

Country: Turkey

URL: iupress.istanbul.edu.tr/e ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2822-4809

Publisher: Çukurova Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 2022

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/c ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2717-7246

Publisher: Ankara Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği

Country: Turkey

URL: dergi.mobbingdernegi.org. ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2587-0106

Publisher: Diyarbakır Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/duiibfd

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 1306-3065

Publisher: Ankara Akpar parça sanayi

Country: Turkey

URL: www.ijese.com/home/about

Status: Confirmed

Dates: 1994-9999

logo
logo

ISSN: 2980-0986

Latest publisher: Kilis Fatih Tıkman 2023

Country: Turkey

URL: ijpade.com/

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 3023-4662

Publisher: Aksaray Aksaray Üniversitesi 2023

Country: Turkey

URL: aida.aksaray.edu.tr/ileti ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2822-3330

Publisher: Ankara İdari Ve Mali Mevzuat 2022

Country: Turkey

URL: mevzuatdergi.com/

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo

ISSN: 3023-5642

Publisher: İstanbul Burçin Ataseven Doğru 2023

Country: Turkey

URL: journalcss.com/

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2148-8614

Publisher: İstanbul Marmara Eğitim Kurumları A.Ş

Country: Turkey

URL: www.mek.k12.tr

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2564-7458

Publisher: Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Country: Turkey

URL: sbmyod.selcuk.edu.tr/sumb ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2636-8641

Latest publisher: Ankara Bidge Yayınları 2023

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/uicd

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2979-9260

Publisher: Malatya Necip İhsan Arıkan 2023

Country: Turkey

URL: ijesos.com

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2822-2989

Publisher: Hakkari Hakkari Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsü 2022

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/h ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 3023-5812

Publisher: Kütahya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2024

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/d ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2822-4698

Publisher: Ankara Ünal Özmen 2022

Country: Turkey

URL: www.elestirelpedagoji.com ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2146-8192

Publisher: Sakarya Ahmet Akın

Country: Turkey

URL: idealonline.com.tr/IdealO ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2618-5687

Publisher: İstanbul Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş

Country: Turkey

URL: www.msbadergisi.com

Status: Confirmed

Dates: 2018-2022

logo
logo

ISSN: 2822-3136

Publisher: Van VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2000

Country: Turkey

URL: www.yyusbedergisi.com

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo

ISSN: 2147-8279

Latest publisher: İstanbul İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Country: Turkey

URL: www.usuldergisi.com

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2980-2318

Publisher: Ordu Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi 2023

Country: Turkey

URL: fatsabilsem.meb.k12.tr/ic ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2980-2393

Publisher: Sakarya Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği 2023

Country: Turkey

URL: ecerjournal.net/

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2149-9225

Latest publisher: Elazığ Asos Yayınları 2023

Country: Turkey

URL: www.kesitakademi.com/SonS ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 1309-9302

Publisher: Ordu Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Country: Turkey

URL: sobiad.odu.edu.tr/

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2636-8048

Publisher: Afyonkarahisar Mehmet Mecek

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/m ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2619-9165

Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Merkezi

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/jmr

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
.........
order filter