47 results found based on your search

logo

ISSN: 2001-1377

Latest publisher: Lund Ämnesföreningen för genusvetenskap

Country: Sweden

URL: publicera.kb.se/tgv

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 1890-6990

Latest publisher: Trondheim Fagbokforlaget

Country: Norway

URL: utdanningogpraksis.no/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-2018

logo
logo

ISSN: 2001-6131

Latest publisher: Stockholm Lärarstiftelsen Lärarförbundets vetenskapliga råd Lärarförlaget

Country: Sweden

URL: www.forskul.se/

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2004-4984

Latest publisher: Uppsala Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet

Country: Sweden

URL: www.cff.uu.se/Tidskrift_/

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2000-4192

Publisher: Stockholm Socialmedicinsk tidskrift 2004-

Country: Sweden

URL: www.socialmedicinsktidskr ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2003-5624

Publisher: Lund Förbundet för forskning i socialt arbete 2017-

Country: Sweden

URL: socvet.se

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2002-066X

Publisher: Stockholm Sveriges sociologförbund 1993-

Country: Sweden

URL: www.sociologiskforskning. ...

Status: Confirmed

Dates: 1993-9999

logo
logo

ISSN: 2794-4395

Publisher: Aarhus VIA University College 2022-

Country: Denmark

URL: tidsskrift.dk/taep/index

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 1796-461X

Publisher: Helsinki Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2005-[2006?].

Country: Finland

URL: www.rktl.fi/julkaisut/

Status: Confirmed

Dates: 2005-2006

logo
logo

ISSN: 2004-4976

Publisher: Uppsala Centrum för handikappforskning, Uppsala universitet 1992-2007

Country: Sweden

URL: www.cff.uu.se/Tidskrift_/

Status: Confirmed

Dates: 1992-2007

logo
logo

ISSN: 2000-9879

Publisher: Karlstad Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CDS), Karlstad universitet 2011-

Country: Sweden

URL: journals.lub.lu.se/nordid ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2001-9076

Publisher: Umeå Department of historical, philosophical and religious studies, Umeå university 2014-

Country: Sweden

URL: journals.ub.umu.se/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2002-3863

Latest publisher: Uppsala Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Country: Sweden

URL: publicera.kb.se/rig/

Status: Confirmed

Dates: 1918-9999

logo
logo logo

ISSN: 2535-5988

Publisher: Oslo Universitetsforlaget 2018-

Country: Norway

URL: www.idunn.no/loi/tfb

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo

ISSN: 2004-5573

Latest publisher: Lund Arbetsmiljöhögskolan, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds universitet

Country: Sweden

URL: journals.lub.lu.se/aio/is ...

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo

ISSN: 2001-7413

Publisher: Göteborg School of Public Administration, University of Gothenburg 2013-

Country: Sweden

URL: publicera.kb.se/sjpa/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo logo

ISSN: 2535-5449

Latest publisher: Oslo [Cappelen Damm Akademisk/NOASP]

Country: Norway

URL: tidsskriftetbarn.no/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2004-5190

Latest publisher: Malmö Malmö University, Faculty of Education and Society, Educare

Country: Sweden

URL: ojs.mau.se/index.php/educ ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo logo
logo

ISSN: 2242-458X

Latest publisher: Linköping Linköping University Electronic Press

Country: Sweden

URL: njvet.ep.liu.se/index

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2004-4607

Publisher: Lund Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University 2022-

Country: Sweden

URL: thepeoplesmap.net/globalc ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo logo

ISSN: 2387-5739

Publisher: [Oslo] [Cappelen Damm akademisk/NOASP] 2015-

Country: Norway

URL: pedagogikkogkritikk.no/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2535-7697

Publisher: Oslo Nordic Open Access Scholarly Publishing 2019-

Country: Norway

URL: utdanningogpraksis.no/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo logo
logo

ISSN: 1459-7756

Publisher: Turku Turun ammattikorkeakoulu 2003-

Country: Finland

URL: julkaisumyynti.turkuamk.f ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo logo

ISSN: 2000-7558

Latest publisher: Oslo, Norway Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP)

Country: Norway

URL: hogreutbildning.se/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2002-1518

Publisher: Järfälla Co-action Publishing 2015-2019

Country: Sweden

URL: www.societyhealthvulnerab ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-2019

logo logo
logo logo

ISSN: 2246-1310

Latest publisher: [Oslo] Det Nordisk administrativt forbund

Country: Norway

URL: journals.oslomet.no/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo

ISSN: 2342-477X

Publisher: [Tampere] Media- ja viestintätieteellinen seura 2014-

Country: Finland

URL: journal.fi/mediaviestinta

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2703-8629

Publisher: [Kristiansand] [University of Agder, Faculty of Humanities and Education] 2021-

Country: Norway

URL: journal.uia.no/index.php/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo logo

ISSN: 1504-2936

Publisher: Oslo Universitetsforlaget 2004-

Country: Norway

URL: www.idunn.no/nst

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 0805-9535

Publisher: Oslo Universitetsforlaget 1994-

Country: Norway

URL: www.idunn.no/nmt

Status: Confirmed

Dates: 1994-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2535-8162

Publisher: [Oslo] Universitetsforlaget 2020-

Country: Norway

URL: www.idunn.no/ntu

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo logo
logo

ISSN: 2535-4108

Publisher: Trondheim NTNU 2017-

Country: Norway

URL: www.ntnu.no/ojs/index.php ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2002-3979

Publisher: Karlstad Institutionen för utbildningsvetenskap, Karlstads universitet 2009-

Country: Sweden

URL: www5.kau.se/kapet

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2003-3486

Publisher: Linköping Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, Linköpings universitet 2019-

Country: Sweden

URL: atenadidaktik.se

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2001-4562

Publisher: Linköping Linköping University Electronic Press 2012-

Country: Sweden

URL: www.confero.ep.liu.se/

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2001-7316

Publisher: Örebro Pedagogikämnet, Örebro Universitet 1999-

Country: Sweden

URL: journals.oru.se/uod/index

Status: Confirmed

Dates: 1999-9999

logo
logo

ISSN: 2001-3310

Publisher: Göteborg School of Public Administration, University of Gothenburg 2010-2013

Country: Sweden

URL: ojs.ub.gu.se/ojs/index.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-2013

logo
logo logo

ISSN: 1891-1757

Latest publisher: [Oslo] [Cappelen Damm akademisk/NOASP]

Country: Norway

URL: tidsskriftet-ip.no/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 2003-6027

Latest publisher: Stockholm Militärhistoriska avdelningen, Försvarshögskolan

Country: Sweden

URL: www.fhs.se/forskning/var- ...

Status: Confirmed

Dates: 1979-9999

logo
logo

ISSN: 2003-9069

Publisher: Stockholm Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum 2021-

Country: Sweden

URL: aicvs.se/index.php/aicvs/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo logo

ISSN: 2535-5279

Publisher: Oslo Nordic Open Access Scholarly Publishing 2018-

Country: Norway

URL: forskningogforandring.dk/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo

ISSN: 2001-7286

Publisher: Huddinge Föreningen Lamda nordica 2012-

Country: Sweden

URL: www.lambdanordica.se/arti ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2342-1150

Publisher: Helsinki Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura 1996-

Country: Finland

URL: www2.siba.fi/musiikkikasv ...

Status: Confirmed

Dates: 1996-9999

logo
logo logo

ISSN: 2000-8325

Latest publisher: [Oslo] Universitetsforlaget

Country: Norway

URL: www.idunn.no/nkt

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo

ISSN: 2002-3812

Publisher: Stockholm Bebyggelsehistorisk tidskrift 2005-

Country: Sweden

URL: www.bebyggelsehistoria.or ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo logo

ISSN: 1890-9167

Publisher: Oslo Nordisk bagehageforskning 2008-

Country: Norway

URL: nordiskbarnehageforskning ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 1894-8693

Publisher: Oslo Universitetsforlaget 2014-2019

Country: Norway

URL: www.idunn.no/nordisk_poli ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-2019

logo logo
.........
order filter