24 results found based on your search

logo

ISSN: 2353-7906

Publisher: Dziekanowice Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Country: Poland

URL: www.studialednickie.ledni ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo logo

ISSN: 2353-9577

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com/search/jour ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 2353-9860

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com/search/jour ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2300-6285

Publisher: Kraków Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Country: Poland

URL: zeszytnaukowy.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2658-168X

Publisher: Warszawa Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Country: Poland

URL: journals.ub.uni-heidelber ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2451-411X

Publisher: Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Country: Poland

URL: www.kul.pl/lubelskie-zesz ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2300-4096

Publisher: Szczecin Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: www.wneiz.pl/sip

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2353-9712

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com/search/jour ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 1899-1114

Publisher: Warszawa Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

Country: Poland

URL: sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/pub ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2353-9763

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com/search/jour ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2544-7009

Publisher: Gdynia Polskie Forum Nawigacyjne

Country: Poland

URL: fornaw.pl

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2544-0489

Publisher: Kraków Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Country: Poland

URL: www.analit.agh.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2391-8942

Latest publisher: Skierniewice Instytut Ogrodnictwa

Country: Poland

URL: www.inhort.pl/wydawnictwa ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-2012

logo
logo

ISSN: 2300-4460

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: www.wneiz.pl/frfu

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo logo

ISSN: 2449-9072

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Psychologii

Country: Poland

URL: www.staff.amu.edu.pl/~wjp ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo

ISSN: 2391-792X

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2081-5980

Publisher: Poznań Association of Polish Geomorphologists

Country: Poland

URL: www.sgp.org.pl/la

Status: Confirmed

Dates: 1997-9999

logo
logo logo

ISSN: 2300-8520

Publisher: Warszawa Committee of Psychology PAS Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Country: Poland

URL: www.studiapsychologiczne. ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo

ISSN: 2300-6358

Publisher: Rzeszów Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Country: Poland

URL: www.oficyna.portal.prz.ed ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2353-0928

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2082-8349

Publisher: Warszawa Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Country: Poland

URL: ojs.wwsi.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo logo

ISSN: 2392-1242

Latest publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: kpbc.umk.pl/dlibra/public ...

Status: Confirmed

Dates: 1973-9999

logo logo
logo

ISSN: 2300-410X

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: www.wneiz.pl/zeszyty-nauk ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2084-4131

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.wuj.pl/page,art,artid ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
.........
order filter