204 results found based on your search

logo

ISSN: 2084-3844

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.wuj.pl/page,art,artid ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2720-1538

Publisher: Warszawa Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

Country: Poland

URL: wbst.edu.pl/kairos

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2300-441X

Publisher: Wrocław Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Country: Poland

URL: www.przeglad.prawo.uni.wr ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2014

logo
logo logo

ISSN: 2720-7102

Publisher: Gdańsk Gdańskie Seminarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo

ISSN: 2644-5980

Publisher: Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2016-2021.

Country: Slovakia

URL: www.sociology-society.ff. ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-2021

logo
logo

ISSN: 2720-2046

Publisher: Kraków Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Country: Poland

URL: elementymag.art/archiwum/

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7336

Publisher: Lublin Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Country: Poland

URL: bsawp.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo logo

ISSN: 2644-5700

Publisher: Prešov Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 2019-

Country: Slovakia

URL: www.unipo.sk/greckokatoli ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2956-6169

Publisher: Poznań Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo

ISSN: 2450-3436

Publisher: Wrocław Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Country: Poland

URL: www.rocznikbezpieczenstwa ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2459-5160

Publisher: Osijek Filozofski fakultet 2014-.

Country: Croatia

URL: hrcak.srce.hr/anafora

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2720-2569

Publisher: Jarosław Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza

Country: Poland

URL: czasopisma.pwste.edu.pl/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1981

Publisher: Słupsk Katedra Administracji i Socjologii. Wydział Nauk Społecznych. Akademia Pomorska

Country: Poland

URL: www.social-studies.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2353-9844

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com/search/jour ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2543-9340

Publisher: Lublin Wydawnictwo UMCS

Country: Poland

URL: www.journals.umcs.pl/eu/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo logo

ISSN: 2449-8521

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: www.psych-ped.annales.umc ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo

ISSN: 2544-2139

Publisher: Kraków Instytut Studiów Międzykulturowych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Country: Poland

URL: www.ism.uj.edu.pl/e-journ ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0841

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/PBW

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2451-4454

Publisher: Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Country: Poland

URL: mindjournal.wseh.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2545-3661

Publisher: Zielona Góra Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Country: Poland

URL: journal.ptezg.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2451-0106

Publisher: Słupsk Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej. Akademia Pomorska

Country: Poland

URL: www.czasopismopedagogiczn ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2543-7844

Publisher: Kraków Wrocław Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: journal.tertium.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2544-3283

Publisher: Stadniki Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów

Country: Poland

URL: www.sympozjum.scj.pl

Status: Confirmed

Dates: 1998-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3691

Publisher: Warszawa Wyższa Szkoła Menadżerska

Country: Poland

URL: wsm.warszawa.pl/wydawnict ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7652

Publisher: Toruń Wydawnictwo Naukowe UMK

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2719-9045

Publisher: Kraków Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Nauk o Wychowaniu

Country: Poland

URL: bgs.up.krakow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2544-6630

Publisher: Kraków Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/PUA

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8068

Publisher: Warszawa Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Country: Poland

URL: www.tnp.edu.pl/?zeszyty-n ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2450-3452

Publisher: Wrocław Wydawnictwo Naukowe DSW Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Country: Poland

URL: forumoswiatowe.pl

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1329

Publisher: Warszawa Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: www.is.wnhis.uksw.edu.pl/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0973

Publisher: Kraków Akademia Górniczo-Hutniczaim. Stanisława Staszica

Country: Poland

URL: www.energetyka-rozproszon ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7778

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Centrum Europy Wschodniej UMCS

Country: Poland

URL: journals.umcs.pl/we

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2353-5636

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: wydawnictwo.umk.pl/czasop ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2084-1558

Publisher: Rzeszów "Bosqo"

Country: Poland

URL: socialspacejournal.eu

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2353-9682

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com/aspx/public ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2544-5197

Publisher: Lublin Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych

Country: Poland

URL: czasopisma.tnkul.pl/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7360

Publisher: Częstochowa Wydział Prawa i Ekonomii UJD

Country: Poland

URL: czasopisma.ujd.edu.pl/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo logo

ISSN: 2543-8700

Publisher: Kraków Politechnika Krakowska. Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Country: Poland

URL: ejournals.eu/housingenvir ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo

ISSN: 2543-7305

Publisher: Rzeszów Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Country: Poland

URL: swiatydzwiekow.wordpress. ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2543-4934

Publisher: Kraków Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK Katedra Handlu Zagranicznego UEK

Country: Poland

URL: pm.uek.krakow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2015-2018

logo
logo

ISSN: 2450-2545

Publisher: Warszawa Collegium Civitas

Country: Poland

URL: www.ejournals.edu/ESP

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2450-0267

Publisher: Warszawa Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: www.swe.uw.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2657-5760

Publisher: Racibórz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Country: Poland

URL: eunomia.pwsz.raciborz.edu ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2083-2923

Latest publisher: Łódź Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

Country: Poland

URL: www.pedagogika.eu

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2450-1719

Publisher: Gdańsk Via Medica

Country: Poland

URL: www.ntwp.viamedica.pl

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo logo

ISSN: 2720-0515

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2545-3971

Publisher: Poznań Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2720-149X

Publisher: Łódż Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: czasopisma.uni.lodz.pl/te ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-6435

Publisher: Poznań Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-4602

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny

Country: Poland

URL: www.teologiaimoralnosc.am ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
.........
order filter