78 results found based on your search

logo

ISSN: 2353-7906

Publisher: Dziekanowice Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Country: Poland

URL: www.studialednickie.ledni ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3837

Publisher: Częstochowa Leszek Sykulski

Country: Poland

URL: www.geostrategia.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2720-2062

Publisher: Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: wiekoswiecenia.publishers ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2450-8381

Publisher: Warszawa Instytut Historii PAN

Country: Poland

URL: www.kliopolska-ihpan.edu. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2543-7313

Publisher: Warszawa Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: py.wgsr.uw.edu.pl/projekt ...

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0876

Publisher: Warszawa Fundacja Historii Komputerów Domowych

Country: Poland

URL: nerdynoca.pl/nerdmag

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2543-9715

Publisher: Lublin Wydawnictwo KUL

Country: Poland

URL: www.kul.pl/1491.html

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7476

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2451-4454

Publisher: Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Country: Poland

URL: mindjournal.wseh.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2543-859X

Publisher: Sopot Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/PKGKPTG/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2353-5636

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: wydawnictwo.umk.pl/czasop ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2719-6496

Publisher: Kraków Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Country: Poland

URL: journals.iaepan.pl/khkm

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2544-5685

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7652

Publisher: Toruń Wydawnictwo Naukowe UMK

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2449-903X

Publisher: Kraków Uniwersytet Pedagogiczny Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu

Country: Poland

URL: prace-kgp.up.krakow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7360

Publisher: Częstochowa Wydział Prawa i Ekonomii UJD

Country: Poland

URL: czasopisma.ujd.edu.pl/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo logo

ISSN: 2450-7660

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: przeglad.uni.lodz.pl/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2657-4373

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: wydawnictwo.uni.lodz.pl/r ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo

ISSN: 2450-6095

Publisher: Kraków Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM

Country: Poland

URL: szd.ka.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2543-5302

Publisher: Opole Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Country: Poland

URL: www.studiamiejskie.uni.op ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2083-3113

Latest publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.geo.uj.edu.pl/publika ...

Status: Confirmed

Dates: 1998-9999

logo
logo

ISSN: 2544-526X

Publisher: Lublin Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych

Country: Poland

URL: czasopisma.tnkul.pl/index ...

Status: Confirmed

Dates: 1976-9999

logo
logo

ISSN: 2657-618X

Publisher: Warszawa Studenckie Koło Naukowe Archeologii Starożytnego Bliskiego i Środkowego Wschodu "Szarkun" Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: szarkun.uw.edu.pl/szkice- ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2450-8365

Publisher: Warszawa Instytut Historii PAN

Country: Poland

URL: www.polska-ihpan.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7034

Publisher: Warszawa Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Country: Poland

URL: journals.iaepan.pl/apol

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2658-2082

Publisher: Wrocław Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny

Country: Poland

URL: www.sobotka.uni.wroc.pl/i ...

Status: Confirmed

Dates: 1966-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0590

Publisher: Kraków Instytut Wydawniczy "Nasza Przeszłość"

Country: Poland

URL: ojs.academicon.pl/np/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2392-1234

Latest publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: kpbc.umk.pl/dlibra/public ...

Status: Confirmed

Dates: 1975-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8637

Publisher: Toruń Towarzystwo Naukowe

Country: Poland

URL: www.zapiskihistoryczne.pl

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2657-4004

Publisher: Wrocław Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: iaepan.vot.pl/czasopisma/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3357

Publisher: Częstochowa Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego

Country: Poland

URL: geopolityka.net/czasopism ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2449-870X

Publisher: Kraków Księgarnia Akademicka

Country: Poland

URL: akademicka.pl/lehahayer

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2720-4774

Latest publisher: Kraków Uniwersytet Jagielloński (wydawca wersji elektronicznej)

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/PAH

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8777

Publisher: Włocławek Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Wydawnictwo Diecezjalne

Country: Poland

URL: studiawloclawskie.org

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2450-5544

Publisher: Wrocław Łódź Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Country: Poland

URL: www.ptl.info.pl/lse

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2719-8979

Publisher: Olsztyn Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Country: Poland

URL: ip.olsztyn.pl/kwartalnik- ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2543-7399

Publisher: Lublin Fundacja Biografie Codzienności

Country: Poland

URL: www.biografistykapedagogi ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2391-792X

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo logo

ISSN: 2451-1315

Publisher: Kraków Polskie Towarzystwo Historyczne

Country: Poland

URL: www.kh-ihpan.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo logo
logo

ISSN: 2300-0783

Publisher: [Warszawa] Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: www.adeptus.ispan.waw.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2353-8686

Publisher: Bydgoszcz Uczelniana Rada Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Country: Poland

URL: repozytorium.ukw.edu.pl/h ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2017

logo
logo

ISSN: 2544-1426

Publisher: Gdańsk Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

Country: Poland

URL: server.gwsh.gda.pl/studia ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2451-0068

Publisher: Kraków Instytut Historii. Uniwersytet Pedagogiczny

Country: Poland

URL: resgestae.up.krakow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2001-9999

logo
logo

ISSN: 2544-2562

Publisher: Sopot Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/stzdsr

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2720-2941

Publisher: Warszawa Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

Country: Poland

URL: novensia.uw.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 1987-9999

logo
logo

ISSN: 2450-0313

Publisher: Warszawa Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum

Country: Poland

URL: www.humanum.org.pl/pl/cza ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2353-1274

Publisher: Ełk Wydawnictwo Diecezjalne "Adalbertinum"

Country: Poland

URL: www.studia-elckie.pl/stud ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2449-9781

Publisher: Wrocław Wydawnictwo Uniwersytu Ekonomicznego

Country: Poland

URL: br.ue.wroc.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo logo

ISSN: 2353-6403

Publisher: Warszawa Instytut Historii PAN Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Country: Poland

URL: www.sdr-ihpan.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo

ISSN: 2658-1264

Publisher: Warszawa Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Country: Poland

URL: ejournals.eu/Archeion

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
.........
order filter