61 results found based on your search

logo

ISSN: 2353-7906

Publisher: Dziekanowice Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Country: Poland

URL: www.studialednickie.ledni ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2658-1531

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Religioznawcze

Country: Poland

URL: journal.ptr.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo logo

ISSN: 2720-7102

Publisher: Gdańsk Gdańskie Seminarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo

ISSN: 2082-6710

Latest publisher: Bydgoszcz Projekt Avant

Country: Poland

URL: avant.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2544-4131

Publisher: Bydgoszcz Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Country: Poland

URL: piatepietro.wordpress.com

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo logo

ISSN: 2449-8521

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: www.psych-ped.annales.umc ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo

ISSN: 2543-9715

Publisher: Lublin Wydawnictwo KUL

Country: Poland

URL: www.kul.pl/1491.html

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8068

Publisher: Warszawa Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Country: Poland

URL: www.tnp.edu.pl/?zeszyty-n ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2353-723X

Publisher: Kraków Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński

Country: Poland

URL: www.estetykaikrytyka.pl

Status: Confirmed

Dates: 2001-2017

logo
logo

ISSN: 2719-7778

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Centrum Europy Wschodniej UMCS

Country: Poland

URL: journals.umcs.pl/we

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo logo

ISSN: 2450-9353

Publisher: Łódź Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Country: Poland

URL: www.ltn.lodz.pl/index.php ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo logo
logo

ISSN: 2449-7819

Latest publisher: Świętochłowice Siemianowice Śląskie Fundacja "dzień dobry! kolektyw Kultury" Wydawnictwo Leimak

Country: Poland

URL: amorfati-journal.com/fund ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2084-1043

Publisher: Kraków Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Country: Poland

URL: www.argument-journal.eu

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2391-775X

Publisher: Toruń Wydawnictwo Naukowe UMK

Country: Poland

URL: apcz.pl/czasopisma/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2451-0645

Publisher: Warszawa Medical Communications

Country: Poland

URL: www.psychiatria.com.pl

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 2451-0394

Publisher: Łódź Uczelnia Nauk Społecznych

Country: Poland

URL: iss.uns.lodz.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 1644-4116

Latest publisher: Poznań "Termedia"

Country: Poland

URL: www.termedia.pl/Czasopism ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2353-7132

Publisher: Kraków Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego

Country: Poland

URL: psychologia-ekonomiczna.c ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 1730-9549

Latest publisher: Katowice Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski

Country: Poland

URL: www.anthropos.us.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo

ISSN: 2449-6871

Publisher: Bydgoszcz Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Country: Poland

URL: www.pfp.ukw.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2545-1936

Publisher: [Warszawa] [Lublin] Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: filozofiainauka.ifispan.w ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo logo

ISSN: 2081-8130

Publisher: Poznań Międzywydziałowa "Pracownia Pytań Granicznych" UAM Collegium Maius

Country: Poland

URL: www.praktykateoretyczna.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2449-9072

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Psychologii

Country: Poland

URL: www.staff.amu.edu.pl/~wjp ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-002X

Publisher: Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Country: Poland

URL: www.kul.pl/rf

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo logo
logo

ISSN: 2450-7288

Publisher: Kraków Polskie Towarzystwo Filozofii Religii

Country: Poland

URL: www.filozofiareligii.pl/p ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2543-7011

Publisher: Białystok Wydawnictwo Humanica Instytut Studiów Wschodnich

Country: Poland

URL: www.czasopismo.isk.bialys ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2300-1690

Publisher: Łódź Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ

Country: Poland

URL: www.wladzasadzenia.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2545-2231

Publisher: Gdańsk Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

Country: Poland

URL: karto-teka.ptft.pl

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2299-890X

Latest publisher: Lublin [s.l.] : Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" Instytut Pamięci Narodowej. Oddział

Country: Poland

URL: www.komunizm.net.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2354-029X

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Country: Poland

URL: sgege.aps.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-2014

logo
logo

ISSN: 2392-1161

Publisher: Warszawa Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: etyka.uw.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 1966-9999

logo
logo

ISSN: 2300-0783

Publisher: [Warszawa] Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: www.adeptus.ispan.waw.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2450-1816

Publisher: Warszawa Wydział Pedagogiczny UW Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: www.pedagog.uw.edu.pl/kul ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2545-3173

Publisher: Warszawa Toruń Polskie Towarzystwo Filozoficzne Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2083-8972

Publisher: Leżajsk Marta Szabat

Country: Poland

URL: edukacjaetyczna.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo logo

ISSN: 2657-5868

Publisher: Warszawa Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozofii i Socjologii. Instytut Filozofii

Country: Poland

URL: www.ceeol.com./search/jou ...

Status: Confirmed

Dates: 1993-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2300-8520

Publisher: Warszawa Committee of Psychology PAS Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Country: Poland

URL: www.studiapsychologiczne. ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo

ISSN: 2353-1274

Publisher: Ełk Wydawnictwo Diecezjalne "Adalbertinum"

Country: Poland

URL: www.studia-elckie.pl/stud ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2353-3005

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: ptil.wzieu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo

ISSN: 1734-459X

Publisher: Poznań Wyższa Szkoła Logistyki

Country: Poland

URL: www.logforum.net

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0353

Publisher: Warszawa Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: civitas.waw.pl

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2353-8686

Publisher: Bydgoszcz Uczelniana Rada Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Country: Poland

URL: repozytorium.ukw.edu.pl/h ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2017

logo
logo

ISSN: 1689-4286

Publisher: Łódź Instytut Filozofii UŁ

Country: Poland

URL: wydawnictwo.uni.lodz.pl/r ...

Status: Confirmed

Dates: 2001-9999

logo
logo

ISSN: 2720-409X

Publisher: Kraków Akademia Ignatianum

Country: Poland

URL: czasopisma.ignatianum.edu ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7522

Publisher: Wrocław Wydawnictwo Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Country: Poland

URL: www.wrhm.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2720-4391

Publisher: Warszawa Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Country: Poland

URL: wunderblock.pl

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2544-2562

Publisher: Sopot Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/stzdsr

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo logo

ISSN: 1733-5566

Publisher: Kraków Instytut Filozofii UJ

Country: Poland

URL: www.diametros.iphils.uj.e ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-3145

Publisher: Poznań Wydawnictwo Fundacji Humaniora

Country: Poland

URL: www.humaniora.amu.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2720-2488

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Filozoficzny UAM

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
.........
order filter