44 results found based on your search

logo

ISSN: 2658-1531

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Religioznawcze

Country: Poland

URL: journal.ptr.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2720-1538

Publisher: Warszawa Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

Country: Poland

URL: wbst.edu.pl/kairos

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2543-6910

Publisher: Lublin Instytut Teologii Dogmatycznej KUL

Country: Poland

URL: www.kul.pl/teologia-kultu ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-2020

logo
logo logo

ISSN: 2720-7102

Publisher: Gdańsk Gdańskie Seminarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo

ISSN: 2720-443X

Publisher: Warszawa Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Country: Poland

URL: vocatio.com.pl/pl/c/Roczn ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo logo

ISSN: 2644-5700

Publisher: Prešov Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 2019-

Country: Slovakia

URL: www.unipo.sk/greckokatoli ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo logo
logo

ISSN: 2719-9436

Publisher: Kielce Wyższe Seminarium Duchowne Wydawnictwo "Jedność"

Country: Poland

URL: ojs.academicon.pl/kst

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2450-8381

Publisher: Warszawa Instytut Historii PAN

Country: Poland

URL: www.kliopolska-ihpan.edu. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3101

Publisher: Olsztyn Lublin Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk Wydział Teologii KUL

Country: Poland

URL: czasopisma.kul.pl/sat

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2543-9715

Publisher: Lublin Wydawnictwo KUL

Country: Poland

URL: www.kul.pl/1491.html

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2544-3283

Publisher: Stadniki Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów

Country: Poland

URL: www.sympozjum.scj.pl

Status: Confirmed

Dates: 1998-9999

logo
logo logo

ISSN: 2720-0515

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo

ISSN: 2450-0836

Publisher: Olsztyn Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Country: Poland

URL: www.uwm.edu.pl/ft/pl

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7598

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: www.teologiaiczlowiek.umk ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2353-5636

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: wydawnictwo.umk.pl/czasop ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo logo

ISSN: 2450-4602

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny

Country: Poland

URL: www.teologiaimoralnosc.am ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-8104

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: www.wpk.uksw.edu.pl/node/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 2720-202X

Publisher: Radom Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli

Country: Poland

URL: www.duszpasterstwonauczyc ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2543-5973

Publisher: Lublin Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Country: Poland

URL: tnkul.pl/roczniki-teologi ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2720-3093

Publisher: Gorzów Wielkopolski Akademia im. Jakuba z Paradyża

Country: Poland

URL: studia.administracji.i.be ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2391-6575

Publisher: Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe

Country: Poland

URL: czasopisma.upjp2.edu.pl/p ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1701

Publisher: Gorzów Wielkopolski Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża

Country: Poland

URL: www.jezyk.religia.tozsamo ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0590

Publisher: Kraków Instytut Wydawniczy "Nasza Przeszłość"

Country: Poland

URL: ojs.academicon.pl/np/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2544-5804

Publisher: Lublin Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Country: Poland

URL: czasopisma.tnkul.pl/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2544-6460

Latest publisher: Wrocław Papieski Wydział Teologiczny

Country: Poland

URL: www.dbc.wroc.pl/dlibra/pu ...

Status: Confirmed

Dates: 1993-9999

logo
logo

ISSN: 2544-5219

Publisher: Lublin Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Country: Poland

URL: czasopisma.tnkul.pl/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo logo

ISSN: 2451-2273

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny

Country: Poland

URL: www.poznanskiestudia.amu. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-1328

Publisher: Łomianki Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Country: Poland

URL: seminare.pl

Status: Confirmed

Dates: 1975-9999

logo logo
logo

ISSN: 2450-789X

Publisher: Warszawa Papieski Wydział Teologiczny. Sekcja św. Jana Chrzciciela

Country: Poland

URL: www.pwtw.pl/publikacje/bi ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2545-2231

Publisher: Gdańsk Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

Country: Poland

URL: karto-teka.ptft.pl

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8777

Publisher: Włocławek Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Wydawnictwo Diecezjalne

Country: Poland

URL: studiawloclawskie.org

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2450-7288

Publisher: Kraków Polskie Towarzystwo Filozofii Religii

Country: Poland

URL: www.filozofiareligii.pl/p ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2720-1686

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum

Country: Poland

URL: bobolanum.pl/index.php/sb

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo logo

ISSN: 2391-937X

Publisher: Opole Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Country: Poland

URL: www.rtso.uni.opole.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo

ISSN: 2353-1274

Publisher: Ełk Wydawnictwo Diecezjalne "Adalbertinum"

Country: Poland

URL: www.studia-elckie.pl/stud ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo logo

ISSN: 2353-3145

Publisher: Poznań Wydawnictwo Fundacji Humaniora

Country: Poland

URL: www.humaniora.amu.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo

ISSN: 2719-4337

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: www.wnus.edu.pl/skk

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo logo

ISSN: 2719-7530

Publisher: Warszawa Akademia Katolicka

Country: Poland

URL: czasopismowst.pl

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo logo
logo

ISSN: 2391-6826

Publisher: Kraków Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydział Teologiczny

Country: Poland

URL: czasopisma.upjp2.edu.pl/t ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2391-6834

Publisher: Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Wydawnictwo Naukowe

Country: Poland

URL: czasopisma.upjp2.edu.pl/l ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1000

Publisher: Warszawa Instytut Tomistyczny

Country: Poland

URL: it.dominikanie.pl/przegla ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo logo

ISSN: 2719-8405

Publisher: Warszawa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo

ISSN: 2450-7318

Publisher: Lublin Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

Country: Poland

URL: www.katechetyka.eu/forum- ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7255

Publisher: Lublin Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Country: Poland

URL: www.stowarzyszeniekanonis ...

Status: Confirmed

Dates: 1991-9999

logo
.........
order filter