121 results found based on your search

logo

ISSN: 2451-2737

Publisher: Łódź Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

Country: Poland

URL: mks.ahe.lodz.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2353-7906

Publisher: Dziekanowice Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Country: Poland

URL: www.studialednickie.ledni ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2084-3844

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.wuj.pl/page,art,artid ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2543-6910

Publisher: Lublin Instytut Teologii Dogmatycznej KUL

Country: Poland

URL: www.kul.pl/teologia-kultu ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-2020

logo
logo logo

ISSN: 2720-7102

Publisher: Gdańsk Gdańskie Seminarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo

ISSN: 2644-5980

Publisher: Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2016-2021.

Country: Slovakia

URL: www.sociology-society.ff. ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-2021

logo
logo

ISSN: 2299-6362

Publisher: Kraków Uniwersytet Jagielloński

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/Zeszyty- ...

Status: Confirmed

Dates: 1960-9999

logo
logo

ISSN: 2720-2046

Publisher: Kraków Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Country: Poland

URL: elementymag.art/archiwum/

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2956-5839

Publisher: Warsaw Institute of Fundamental Technological Research. Polish Academy of Sciences

Country: Poland

URL: cames.ippt.pan.pl/index.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo logo

ISSN: 2392-2338

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: zalacznik.uksw.edu.pl/en

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo

ISSN: 2720-2569

Publisher: Jarosław Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza

Country: Poland

URL: czasopisma.pwste.edu.pl/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2392-1404

Publisher: Toruń Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2449-948X

Publisher: Dobrzeń Wielki Agencja Managerska VIP for You

Country: Poland

URL: www.kwartalnikrsk.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1329

Publisher: Warszawa Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: www.is.wnhis.uksw.edu.pl/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2658-0365

Publisher: Gdynia Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Country: Poland

URL: colloquium.elsite.eu

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8068

Publisher: Warszawa Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Country: Poland

URL: www.tnp.edu.pl/?zeszyty-n ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2392-1595

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 1689-4642

Publisher: Poznań KulTour.pl

Country: Poland

URL: www.turystykakulturowa.or ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3063

Publisher: Gliwice Instytut Matematyki Politechniki Śląskiej

Country: Poland

URL: minut.polsl.pl

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2353-5636

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: wydawnictwo.umk.pl/czasop ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2545-1987

Publisher: Warszawa Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Country: Poland

URL: www.wit.edu.pl/wpz

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2084-8064

Publisher: Rzeszów Towarzystwo Studiów Dziennikarskich

Country: Poland

URL: www.naukowy-przeglad-dzie ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-2013

logo
logo

ISSN: 2543-4934

Publisher: Kraków Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK Katedra Handlu Zagranicznego UEK

Country: Poland

URL: pm.uek.krakow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2015-2018

logo
logo

ISSN: 2300-4096

Publisher: Szczecin Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: www.wneiz.pl/sip

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2545-3661

Publisher: Zielona Góra Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Country: Poland

URL: journal.ptezg.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2543-7836

Publisher: Wrocław Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu Koło Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Country: Poland

URL: nl-interdyscyplinarnie.un ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0876

Publisher: Warszawa Fundacja Historii Komputerów Domowych

Country: Poland

URL: nerdynoca.pl/nerdmag

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2719-6496

Publisher: Kraków Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Country: Poland

URL: journals.iaepan.pl/khkm

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2545-2320

Publisher: Kraków Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: compress.edu.pl/pl

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2657-5760

Publisher: Racibórz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Country: Poland

URL: eunomia.pwsz.raciborz.edu ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2720-6513

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Informatyczne

Country: Poland

URL: portal.pti.org/zasoby/dom ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 1896-3420

Publisher: Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Country: Poland

URL: znze.wsiz.rzeszow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2006-2008

logo
logo

ISSN: 2544-2139

Publisher: Kraków Instytut Studiów Międzykulturowych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Country: Poland

URL: www.ism.uj.edu.pl/e-journ ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2544-5197

Publisher: Lublin Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych

Country: Poland

URL: czasopisma.tnkul.pl/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2451-4454

Publisher: Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Country: Poland

URL: mindjournal.wseh.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2450-081X

Publisher: Olsztyn Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Country: Poland

URL: www.uwm.edu.pl/mkks

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2720-5266

Publisher: Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna

Country: Poland

URL: promechjournal.pl/resourc ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2354-0214

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/ZM/

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2392-1633

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: www.home.umk.pl/ъsb/?q=p ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2450-0305

Publisher: Jarosław Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza

Country: Poland

URL: pwste.edu.pl/wydawnictwo/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2019

logo
logo

ISSN: 2353-9836

Publisher: Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Instytut Teleinformatyki i Automatyki

Country: Poland

URL: przeglad.ita.wat.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2544-2554

Publisher: Sopot Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/MBK

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2451-232X

Publisher: Białystok Wydział Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

Country: Poland

URL: pif.wsfiz.edu.pl/index.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2450-4009

Publisher: Kielce Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Country: Poland

URL: www.ujk.edu.pl/ibib/studi ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-2006

logo
logo

ISSN: 2544-669X

Publisher: Poznań Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej

Country: Poland

URL: ptpn.poznan.pl/Wydawnictw ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2544-3771

Publisher: Gliwice Koło Zarządzania Projektami Solver

Country: Poland

URL: delibra.bg.polsl.pl/dlibr ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 1689-9229

Publisher: Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Country: Poland

URL: znze.wsiz.rzeszow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2082-7571

Publisher: Rzeszów Stowarzyszenie Idokan Polska

Country: Poland

URL: www.idokan.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8726

Publisher: Warszawa Consilium

Country: Poland

URL: we.clmconsulting.pl

Status: Confirmed

Dates: 2015-2017

logo
logo

ISSN: 2720-0590

Publisher: Kraków Instytut Wydawniczy "Nasza Przeszłość"

Country: Poland

URL: ojs.academicon.pl/np/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
.........
order filter