383 results found based on your search

logo

ISSN: 2299-6184

Publisher: Warszawa "Key Text"

Country: Poland

URL: ekonomista.info.pl/ekonom ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2451-2737

Publisher: Łódź Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

Country: Poland

URL: mks.ahe.lodz.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2720-6734

Publisher: Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Country: Poland

URL: czasopisma.kul.pl/index.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2719-9932

Publisher: Radom Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego

Country: Poland

URL: wydawnictwo.uniwersytetra ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2353-7906

Publisher: Dziekanowice Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Country: Poland

URL: www.studialednickie.ledni ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3837

Publisher: Częstochowa Leszek Sykulski

Country: Poland

URL: www.geostrategia.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo logo

ISSN: 2449-8262

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: journals.umcs.pl/szn/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2019

logo logo
logo

ISSN: 2956-2767

Publisher: Poznań Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Country: Poland

URL: repozytorium.amu.edu.pl/h ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo logo

ISSN: 2353-9577

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com/search/jour ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 2300-441X

Publisher: Wrocław Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Country: Poland

URL: www.przeglad.prawo.uni.wr ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2014

logo
logo

ISSN: 2300-5475

Publisher: Poznań Wyższa Szkoła Handlu i Usług

Country: Poland

URL: www.wshiu.poznan.pl/go.li ...

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo

ISSN: 2353-9860

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com/search/jour ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2391-8039

Publisher: Gdańsk Polish Academy of Sciences. The Gdańsk Branch Commission of Marine Sociology

Country: Poland

URL: journals.pan.pl/rsm

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2644-5980

Publisher: Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2016-2021.

Country: Slovakia

URL: www.sociology-society.ff. ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-2021

logo
logo

ISSN: 2449-9013

Latest publisher: Legnica Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona

Country: Poland

URL: www.zn.pwsz.legnica.edu.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-2021

logo
logo

ISSN: 2720-2046

Publisher: Kraków Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Country: Poland

URL: elementymag.art/archiwum/

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2658-1817

Publisher: Tarnów Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Country: Poland

URL: zn.mwse.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 1999-2022

logo
logo

ISSN: 2719-7336

Publisher: Lublin Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Country: Poland

URL: bsawp.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2657-9545

Publisher: Warsaw Statistics Poland

Country: Poland

URL: ps.stat.gov.pl

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2720-5738

Publisher: Warszawa Gdańsk Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny 2021-

Country: Poland

URL: stat.gov.pl

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo logo

ISSN: 1339-9357

Latest publisher: Bratislava Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied 2023-

Country: Slovakia

URL: www.sav.sk/?lang=sk&doc=j ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo

ISSN: 2449-6138

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/ZPS

Status: Confirmed

Dates: 2013-2022

logo
logo

ISSN: 2450-3436

Publisher: Wrocław Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Country: Poland

URL: www.rocznikbezpieczenstwa ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2300-6285

Publisher: Kraków Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Country: Poland

URL: zeszytnaukowy.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2082-064X

Latest publisher: Warszawa Biuro Analiz Sejmowych Wydawnictwo Sejmowe

Country: Poland

URL: zpbas.sejm.gov.pl/Sejm8.n ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2720-5444

Publisher: Warszawa Fundacja Indicium

Country: Poland

URL: indicium.org.pl

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2544-5103

Publisher: Lublin Polska Akademia Nauk. Oddział

Country: Poland

URL: www.pan-ol.lublin.pl/wyda ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-2017

logo
logo

ISSN: 2451-0718

Publisher: Kraków Oficyna Wydawnicza AFM

Country: Poland

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo logo

ISSN: 2392-2338

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: zalacznik.uksw.edu.pl/en

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo

ISSN: 2392-1404

Publisher: Toruń Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2449-7800

Publisher: Kraków Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Country: Poland

URL: rap.up.krakow.pl

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2451-456X

Publisher: Zabrze Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Country: Poland

URL: www.polsl.pl/organizacje/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo logo

ISSN: 2449-8521

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: www.psych-ped.annales.umc ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo

ISSN: 2449-948X

Publisher: Dobrzeń Wielki Agencja Managerska VIP for You

Country: Poland

URL: www.kwartalnikrsk.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2084-1558

Publisher: Rzeszów "Bosqo"

Country: Poland

URL: socialspacejournal.eu

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1329

Publisher: Warszawa Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: www.is.wnhis.uksw.edu.pl/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2450-3452

Publisher: Wrocław Wydawnictwo Naukowe DSW Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Country: Poland

URL: forumoswiatowe.pl

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2719-7778

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Centrum Europy Wschodniej UMCS

Country: Poland

URL: journals.umcs.pl/we

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0973

Publisher: Kraków Akademia Górniczo-Hutniczaim. Stanisława Staszica

Country: Poland

URL: www.energetyka-rozproszon ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2658-2406

Publisher: Toruń Instytut Dyskursu i Dialogu

Country: Poland

URL: dyskursidialog.org

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2658-0365

Publisher: Gdynia Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Country: Poland

URL: colloquium.elsite.eu

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2657-7720

Publisher: Warszawa Wolter Kluwers Polska

Country: Poland

URL: krs.pl/pl/kwartalnik-krs

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2544-4921

Publisher: Warszawa Krzysztof Włodarczyk

Country: Poland

URL: informacja-naukowa.pl/cza ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2657-9073

Publisher: Dęblin Lotnicza Akademia Wojskowa

Country: Poland

URL: zeszyty.wsosp.pl/index.ph ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2299-4033

Publisher: Kraków Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron"

Country: Poland

URL: www.apeiron-wydawnictwo.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2451-1676

Publisher: Włocławek Zakład Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Country: Poland

URL: www.wyd.edu.pl/index.php/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-201u

logo
logo

ISSN: 2543-6090

Publisher: Opole Uniwersytet Opolski. Wydział Prawa i Administracji

Country: Poland

URL: www.prawo.uni.opole.pl/ho ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1159

Publisher: Warszawa Rzecznik Finansowy Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej

Country: Poland

URL: www.rf.gov.pl/join

Status: Confirmed

Dates: 2006-2019

logo
logo

ISSN: 2392-1595

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: apcz.umk.pl/czasopisma/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2720-2216

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Country: Poland

URL: zn-ppb.pl/resources/html/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
.........
order filter