58 results found based on your search

logo

ISSN: 2084-3844

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.wuj.pl/page,art,artid ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2657-4438

Publisher: Warszawa Zakład Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii UW Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne

Country: Poland

URL: www.etno.imuz.uw.edu.pl/c ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo logo

ISSN: 2720-7021

Publisher: Warszawa Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: www.czasopisma.ispan.pl/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo

ISSN: 2720-2046

Publisher: Kraków Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Country: Poland

URL: elementymag.art/archiwum/

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2544-3275

Publisher: Lublin Politechnika Lubelska. Wydział Budownictwa i Architektury

Country: Poland

URL: bud-arch.pollub.pl

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2720-5193

Publisher: Łódź Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Country: Poland

URL: www.asp.lodz.pl/index.php ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2353-3986

Publisher: Kraków Wrocław Akademia Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego

Country: Poland

URL: www.antropomotoryka.pl

Status: Confirmed

Dates: 2007-2022

logo
logo

ISSN: 2451-5094

Publisher: Radom Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego

Country: Poland

URL: media.uniwersytetradom.pl ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-2022

logo
logo

ISSN: 2391-8306

Publisher: Bydgoszcz Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Country: Poland

URL: www.ojs.ukw.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2658-168X

Publisher: Warszawa Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Country: Poland

URL: journals.ub.uni-heidelber ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0493

Publisher: Kraków Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Country: Poland

URL: www.restart.art

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2450-0038

Publisher: Kraków Polska Akademia Nauk

Country: Poland

URL: teka.pk.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2658-2899

Publisher: Warszawa Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: czsopisma.ispan.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2544-6630

Publisher: Kraków Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/PUA

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo logo

ISSN: 2543-8700

Publisher: Kraków Politechnika Krakowska. Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Country: Poland

URL: ejournals.eu/housingenvir ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo

ISSN: 2543-7305

Publisher: Rzeszów Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Country: Poland

URL: swiatydzwiekow.wordpress. ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2300-8903

Publisher: Rzeszów Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Country: Poland

URL: oficyna.portal.prz.edu.pl ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo logo

ISSN: 2720-149X

Publisher: Łódż Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: czasopisma.uni.lodz.pl/te ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo

ISSN: 2451-2338

Publisher: Białystok Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki

Country: Poland

URL: wswfit.com.pl/s,roczniki_ ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2450-4467

Publisher: Wrocław Uniwersytet Wrocławski

Country: Poland

URL: pracownia.audiosfery.uni. ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2719-4574

Publisher: Warszawa Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki

Country: Poland

URL: digi.ub.uni-heidelberg.de ...

Status: Confirmed

Dates: 1932-1933

logo
logo

ISSN: 2392-277X

Publisher: Łódź Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Country: Poland

URL: www.amuz.lodz.pl/lifemoti ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1639

Publisher: Pruszków Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Country: Poland

URL: afiz-pah.pl

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2392-1250

Latest publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: kpbc.umk.pl/dlibra/public ...

Status: Confirmed

Dates: 1973-9999

logo
logo

ISSN: 2720-2933

Publisher: Warszawa Komitet Nauk o Sztuce PAN

Country: Poland

URL: journals.pan.pl/rhs

Status: Confirmed

Dates: 1956-9999

logo
logo

ISSN: 2657-4322

Publisher: Częstochowa Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza

Country: Poland

URL: www.up.ujd.edu.pl/kultura ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2543-5302

Publisher: Opole Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Country: Poland

URL: www.studiamiejskie.uni.op ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2543-6422

Publisher: Warszawa Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

Country: Poland

URL: www.czasopismo.icomos-pol ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo logo

ISSN: 2719-7891

Publisher: Warszawa Związek Kompozytorów Polskich

Country: Poland

URL: www.polskirocznikmuzykolo ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo

ISSN: 2657-6015

Publisher: Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Country: Poland

URL: www.ikonotheka.pl

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1272

Publisher: Wrocław Akademia Wychowania Fizycznego

Country: Poland

URL: rozprawynaukowe.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-2019

logo
logo

ISSN: 2719-2725

Publisher: Warszawa Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: czasopisma.ispan.pl/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2545-2231

Publisher: Gdańsk Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

Country: Poland

URL: karto-teka.ptft.pl

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2300-0783

Publisher: [Warszawa] Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: www.adeptus.ispan.waw.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2719-5260

Publisher: Warszawa Stowarzyszenie Artystyczne "Sztuka"

Country: Poland

URL: czasopismosztuka.pl

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 2449-9781

Publisher: Wrocław Wydawnictwo Uniwersytu Ekonomicznego

Country: Poland

URL: br.ue.wroc.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2657-7801

Publisher: Warszawa Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Country: Poland

URL: cennebezcenne.pl

Status: Confirmed

Dates: 1999-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0256

Publisher: Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych

Country: Poland

URL: zbrojowniasztuki.pl/publi ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2719-4922

Publisher: Częstochowa Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza

Country: Poland

URL: czasopisma.ujd.edu.pl/ind ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2544-8870

Publisher: Warszawa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Country: Poland

URL: www.skz.pl/wiadomosci-kon ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo

ISSN: 2544-0896

Publisher: Wrocław Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Country: Poland

URL: www.grotowski.net/perform ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2543-9375

Publisher: Łódź Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Country: Poland

URL: art2.amuz.lodz.pl

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2544-8455

Publisher: Katowice Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Country: Poland

URL: ppm.am.katowice.pl

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2545-0883

Publisher: Warszawa Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Country: Poland

URL: www.studiachopinowskie.pl

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2719-4612

Latest publisher: Warszawa Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: digi.ub.uni-heidelberg.de ...

Status: Confirmed

Dates: 1950-9999

logo
logo

ISSN: 2391-7725

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Country: Poland

URL: www.pif.zut.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2449-5425

Publisher: Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: www.law.umk.pl/student/st ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2657-6864

Publisher: Wrocław Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Country: Poland

URL: www.kaiu.pan.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2543-926X

Publisher: Rzeszów Zakład Architektury Krajobrazu Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Country: Poland

URL: www.topiarius.ur.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2544-980X

Publisher: Kielce Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch

Country: Poland

URL: www.miastoprzyszlosci.com ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
.........
order filter