138 results found based on your search

logo logo

ISSN: 2449-8270

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: journals.umcs.pl/sb/index

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2449-8262

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: journals.umcs.pl/szn/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2019

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-9577

Publisher: Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Country: Poland

URL: www.ceeol.com/search/jour ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2545-3149

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Country: Poland

URL: www.pm.microbiology.pl

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2644-5700

Publisher: Prešov Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 2019-

Country: Slovakia

URL: www.unipo.sk/greckokatoli ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 1339-9357

Latest publisher: Bratislava Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied 2023-

Country: Slovakia

URL: www.sav.sk/?lang=sk&doc=j ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2720-7102

Publisher: Gdańsk Gdańskie Seminarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska

Country: Poland

URL: czasopisma.uksw.edu.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2720-7021

Publisher: Warszawa Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Country: Poland

URL: www.czasopisma.ispan.pl/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2720-5037

Publisher: Warszawa Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki

Country: Poland

URL: www.journals.polon.uw.edu ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2956-6169

Publisher: Poznań Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Country: Poland

URL: pressto.amu.edu.pl/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2392-2338

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Country: Poland

URL: zalacznik.uksw.edu.pl/en

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2449-8521

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Country: Poland

URL: www.psych-ped.annales.umc ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2391-7253

Publisher: Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Country: Poland

URL: is.pcz.pl/124/index/czaso ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 1898-9373

Publisher: Lublin "Proqurat"

Country: Poland

URL: www.endokrynologiapediatr ...

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-9353

Publisher: Łódź Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Country: Poland

URL: www.ltn.lodz.pl/index.php ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2657-9332

Latest publisher: Biała Podlaska Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Country: Poland

URL: rozprawyspoleczne.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2392-3458

Latest publisher: Warsaw Institute of Agricultural Economics and Food Economy

Country: Poland

URL: www.zer.waw.pl

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2658-283X

Publisher: Poznań UAM Wydział Studiów Edukacyjnych

Country: Poland

URL: wse.home.amu.pl/czasopism ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2451-1870

Publisher: Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Country: Poland

URL: www.pzp.umed.wroc.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2391-9477

Latest publisher: Warszawa De Gruyter Poland

Country: Poland

URL: ptfit.sgp.geodezja.org.pl ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-8589

Latest publisher: Warsaw De Gruyter Open

Country: Poland

URL: www.ios.edu.pl/pol/ochron ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-737X

Publisher: Kraków Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/Czasopis ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2451-2699

Publisher: Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Country: Poland

URL: www.polimery.umed.wroc.pl

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2083-8573

Latest publisher: Warsaw De Gruyter Open

Country: Poland

URL: www.degruyter.com/view/j/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-2016

logo logo
logo logo

ISSN: 2657-4373

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: wydawnictwo.uni.lodz.pl/r ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-7660

Publisher: Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Country: Poland

URL: przeglad.uni.lodz.pl/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2300-5238

Publisher: Warszawa Szkoła Główna Handlowa

Country: Poland

URL: gnpje.sgh.waw.pl

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2450-002X

Publisher: Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Country: Poland

URL: www.kul.pl/rf

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2719-7891

Publisher: Warszawa Związek Kompozytorów Polskich

Country: Poland

URL: www.polskirocznikmuzykolo ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2719-2938

Publisher: Warsaw De Gruyter Poland

Country: Poland

URL: content.sciendo.com/view/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2449-8513

Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodoeskiej

Country: Poland

URL: www.oeconomia.annales.umc ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2544-4654

Publisher: Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: www.ejournals.eu/sppips

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-3188

Publisher: Szczecin Szczecin University Press

Country: Poland

URL: wnus.edu.pl/ept/en

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-2815

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6 ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2543-5574

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: wnus.edu.pl/miz/pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2451-2273

Publisher: Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny

Country: Poland

URL: www.poznanskiestudia.amu. ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2300-195X

Publisher: Warsaw "Versita"

Country: Poland

URL: versita.com/kis

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2719-9452

Publisher: Białystok Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Temida 2

Country: Poland

URL: bsp.uwb.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2451-0742

Publisher: Warszawa Medical Communications

Country: Poland

URL: www.pimr.pl

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2544-8552

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Country: Poland

URL: www.ptfarm.pl/wydawnictwa ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2543-9294

Publisher: Warszawa Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Country: Poland

URL: www.wne.sggw.pl/czasopism ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2300-0813

Latest publisher: Białystok Bialystok University of Technology International Society for Manufacturing Service and Management Engeneering

Country: Poland

URL: zneiz.pb.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2009-2016

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-8414

Publisher: Warszawa Instytut Lotnictwa. Wydawnictwa Naukowe

Country: Poland

URL: www.minib.pl

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2299-5382

Publisher: Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Country: Poland

URL: www.komunikacjaspoleczna. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-2014

logo logo
logo logo

ISSN: 2451-182X

Latest publisher: Biała Podlaska Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Country: Poland

URL: ers.edu.pl/OJS/index.php/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2300-1968

Latest publisher: Warsaw "Versita"

Country: Poland

URL: rl.czasopisma.pan.pl

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2083-4829

Publisher: Lublin Uniwersytet Medyczny

Country: Poland

URL: www.zdrowiepubliczne.pl

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2391-937X

Publisher: Opole Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Country: Poland

URL: www.rtso.uni.opole.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2719-4345

Publisher: Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Country: Poland

URL: www.wnus.edu.pl/pdp

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2353-6403

Publisher: Warszawa Instytut Historii PAN Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Country: Poland

URL: www.sdr-ihpan.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
.........
order filter