78 results found based on your search

logo

ISSN: 1338-5674

Publisher: Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave 2011-

Country: Slovakia

URL: geopaleo.fns.uniba.sk/age ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2453-9988

Publisher: Bratislava Katedra služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 2016-

Country: Slovakia

URL: of.euba.sk/veda-a-vyskum/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2453-9767

Publisher: Bratislava Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2008-

Country: Slovakia

URL: www.geology.sk/geologicke ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2064-504X

Publisher: Békéscsaba Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar [2013]-

Country: Hungary

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2729-9759

Publisher: Bratislava Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied 2021-

Country: Slovakia

URL: www.nss.sav.sk/etnologick ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2585-8947

Latest publisher: Banská Bystrica Belianum 2018-

Country: Slovakia

URL: www.fpv.umb.sk/geo-revue/

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo logo

ISSN: 1338-984X

Publisher: Košice Technical University of Košice 2012-

Country: Slovakia

URL: www.qip-journal.eu

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo logo
logo

ISSN: 2644-643X

Publisher: Banská Bystrica Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2018-

Country: Slovakia

URL: www.prf.umb.sk/o-fakulte/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2453-9236

Publisher: Košice Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 2016-

Country: Slovakia

URL: www.vsas.fvs.upjs.sk/

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2644-4909

Publisher: Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2013-

Country: Slovakia

URL: zl.tnuni.sk

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2644-4992

Publisher: Bratislava Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko 2009-

Country: Slovakia

URL: tichodroma.sk/index.html

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2644-6472

Publisher: Nitra Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2019-

Country: Slovakia

URL: www.stredoeuropskepohlady ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 1339-4509

Publisher: Prešov eXclusive marketing s.r.o. 2013-2018.

Country: Slovakia

URL: exclusiveejournal.sk/

Status: Confirmed

Dates: 2013-2018

logo
logo logo

ISSN: 1338-4295

Publisher: Zvolen Warszawa Národné lesnícke centrum De Gruyter 2009-2016.

Country: Slovakia

URL: content.sciendo.com/view/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-2016

logo logo
logo logo

ISSN: 1339-7877

Publisher: Trnava Warszawa Univerzita sv. Cyrila a Metoda De Gruyter 2014-

Country: Slovakia

URL: content.sciendo.com/view/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo logo
logo

ISSN: 2585-7061

Publisher: Bratislava Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied 2000-

Country: Slovakia

URL: filozofia.sav.sk/sk

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo logo

ISSN: 1336-8605

Publisher: Bratislava Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV 2005-

Country: Slovakia

URL: www.sav.sk/?lang=sk&doc=j ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 1338-0745

Publisher: Banská Bystrica Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2009-2010.

Country: Slovakia

URL: www.sopsr.sk/web/?cl=51

Status: Confirmed

Dates: 2009-2010

logo logo
logo logo

ISSN: 2729-7640

Publisher: Bratislava Fakulta architektúry a dizajnu STU 2021-

Country: Slovakia

URL: alfa.stuba.sk/

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo logo
logo

ISSN: 2730-0544

Publisher: Žilina Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity 2010-

Country: Slovakia

URL: fbi.uniza.sk/stranka/caso ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 1339-5114

Publisher: Bratislava Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2012-

Country: Slovakia

URL: ttb.sk/

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2644-5980

Publisher: Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2016-2021.

Country: Slovakia

URL: www.sociology-society.ff. ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-2021

logo
logo

ISSN: 2585-8424

Publisher: Bratislava Štátny pedagogický ústav 2016-2019.

Country: Slovakia

URL: www.statpedu.sk/sk/publik ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-2019

logo
logo

ISSN: 1336-2364

Latest publisher: Bratislava Slovenský komitét slavistov 2019-

Country: Slovakia

URL: www.slavu.sav.sk/casopisy ...

Status: Confirmed

Dates: 1997-9999

logo
logo logo

ISSN: 1338-6786

Publisher: Bratislava Berlin Univerzita Komenského v Bratislave De Gruyter 2011-2016.

Country: Slovakia

URL: www.degruyter.com/view/j/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-2016

logo logo
logo logo

ISSN: 1338-5259

Publisher: Nitra Vydavateľstvo SPU 2011-

Country: Slovakia

URL: content.sciendo.com/view/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 1338-4333

Publisher: Bratislava Warszawa Veda - vydavateľstvo SAV De Gruyter 2009-

Country: Slovakia

URL: content.sciendo.com/view/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo logo
logo

ISSN: 1336-9245

Publisher: Nitra Vydavateľstvo SPU 2003-

Country: Slovakia

URL: www.acta.fapz.uniag.sk/

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo logo

ISSN: 1337-7027

Publisher: Bratislava Slovnaft VÚRUP a.s. 2003-

Country: Slovakia

URL: www.vurup.sk/petroleum-co ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo logo
logo

ISSN: 2644-4690

Publisher: Bratislava Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied 2010-

Country: Slovakia

URL: www.uh.sav.sk/ah/

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2644-5700

Publisher: Prešov Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 2019-

Country: Slovakia

URL: www.unipo.sk/greckokatoli ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 1214-9187

Publisher: Praha Jan Chromý 2004-

Country: Czechia

URL: www.media4u.cz

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 1804-9109

Publisher: Pardubice Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 2007-2015

Country: Czechia

URL: aosp.upce.cz/

Status: Confirmed

Dates: 2007-2015

logo
logo logo

ISSN: 1336-6939

Latest publisher: Brno Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie 2021-

Country: Czechia

URL: www.mollusca.sav.sk

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo logo
logo

ISSN: 1336-0779

Publisher: Bratislava Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2001-

Country: Slovakia

URL: itlib.cvtisr.sk/

Status: Confirmed

Dates: 2001-9999

logo
logo

ISSN: 2585-8769

Publisher: Bratislava Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave 2007-2018.

Country: Slovakia

URL: www.fm.uniba.sk/veda-a-vy ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-2018

logo
logo

ISSN: 1338-6956

Publisher: Košice Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 2011-

Country: Slovakia

URL: kbr.vsbm.sk/

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2730-017X

Publisher: Bratislava Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 2022-

Country: Slovakia

URL: sites.google.com/view/spo ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 1338-6964

Publisher: Košice Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 2011-

Country: Slovakia

URL: www.vsbm.sk/zona_10.html

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2585-7150

Latest publisher: Praha Filosofický ústav Akademie věd České republiky 1994-1

Country: Slovakia

URL: www.organonf.com/

Status: Confirmed

Dates: 1994-9999

logo
logo

ISSN: 2585-8890

Publisher: Bratislava Bratislava Liberec Trenčín Svit Žilina Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie Slovenskej technickej univerzity Technická univerzita Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne Výskumný ústav chemických vlákien Výskumný ústav textilnej chémie 2004-

Country: Slovakia

URL: vat.ft.tul.cz/Home/home.h ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2453-9759

Latest publisher: Bratislava Muzeológia a kultúrne dedičstvo o.z. 2020-

Country: Slovakia

URL: www.muzeologia.sk/casopis ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo logo

ISSN: 1338-5267

Publisher: Nitra Vydavateľstvo SPU 2011-

Country: Slovakia

URL: content.sciendo.com/view/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2585-9056

Publisher: Bratislava Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 2004-

Country: Slovakia

URL: vudpap.sk/x/cinnosti-vudp ...

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 1339-9357

Latest publisher: Bratislava Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied 2023-

Country: Slovakia

URL: www.sav.sk/?lang=sk&doc=j ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo logo
logo

ISSN: 2729-8841

Publisher: Bratislava Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV 2019-

Country: Slovakia

URL: fphil.uniba.sk/katedry-a- ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2729-9201

Publisher: Bratislava Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri SLS 2021-

Country: Slovakia

URL: zenodo.org/communities/la ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2571-0702

Publisher: Opava Slezká univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě 2018-

Country: Czechia

URL: osp.slu.cz/

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2989-3186

Publisher: Banská Bystrica Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 2023-

Country: Slovakia

URL: www.ef.umb.sk/veda-a-vysk ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2585-9099

Publisher: Bratislava Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2006-

Country: Slovakia

URL: www.historickycasopis.sk

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
.........
order filter