1363 results found based on your search

logo

ISSN: 3023-7653

Publisher: İstanbul İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi 2024

Country: Turkey

URL: journalerf.com/

Status: Confirmed

Dates: 2024-9999

logo
logo

ISSN: 2717-8005

Latest publisher: Mersin Avrasya Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Derneği 2024

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2980-0986

Latest publisher: Kilis Fatih Tıkman 2023

Country: Turkey

URL: ijpade.com/

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2980-2393

Publisher: Sakarya Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği 2023

Country: Turkey

URL: ecerjournal.net/

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 1309-9302

Publisher: Ordu Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Country: Turkey

URL: sobiad.odu.edu.tr/

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 3023-4662

Publisher: Aksaray Aksaray Üniversitesi 2023

Country: Turkey

URL: aida.aksaray.edu.tr/ileti ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2564-7458

Publisher: Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Country: Turkey

URL: sbmyod.selcuk.edu.tr/sumb ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2822-3330

Publisher: Ankara İdari Ve Mali Mevzuat 2022

Country: Turkey

URL: mevzuatdergi.com/

Status: Confirmed

Dates: 2000-9999

logo
logo

ISSN: 1306-3065

Publisher: Ankara Akpar parça sanayi

Country: Turkey

URL: www.ijese.com/home/about

Status: Confirmed

Dates: 1994-9999

logo
logo

ISSN: 2149-9225

Latest publisher: Elazığ Asos Yayınları 2023

Country: Turkey

URL: www.kesitakademi.com/SonS ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2147-8279

Latest publisher: İstanbul İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Country: Turkey

URL: www.usuldergisi.com

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2980-2318

Publisher: Ordu Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi 2023

Country: Turkey

URL: fatsabilsem.meb.k12.tr/ic ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2979-9171

Publisher: Aydın Eğitimde Mükemmellik Derneği Yayınları 2022

Country: Turkey

URL: www.dmad.elayayincilik.co ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 1300-7432

Publisher: İzmir Oğuz Serin

Country: Turkey

URL: www.ijtase.net/ojs/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2458-9748

Latest publisher: Kahramanmaraş ACC Publishing 2022

Country: Turkey

URL: www.tujom.org

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2667-789X

Publisher: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/k ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2548-0111

Publisher: Siirt Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Country: Turkey

URL: susbid.siirt.edu.tr/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2458-8253

Publisher: Manisa Manisa celal bayar üniversitesi i̇ktisadi ve i̇dari bilimler fakültesi 2015

Country: Turkey

URL: www2.bayar.edu.tr/yonetim ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 3023-4891

Publisher: İstanbul Recep Kanat 2024

Country: Turkey

URL: ulusalegitimdergisi.com/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2458-9454

Publisher: İzmir şifa üniversitesi 2016

Country: Turkey

URL: www.imjsu.org/

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2459-069X

Publisher: Ankara Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) 2014

Country: Turkey

URL: www.ekinjournal.com

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2459-0150

Publisher: Ankara Ankara üniversitesi dil ve tarih-coğrafya fakültesi

Country: Turkey

URL: dtcfdergisi.ankara.edu.tr

Status: Confirmed

Dates: 1942-9999

logo
logo

ISSN: 2602-4543

Publisher: İstanbul İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/iuusbd

Status: Confirmed

Dates: 2016-2021

logo
logo

ISSN: 2822-4426

Publisher: Atatürk Üniversitesi Erzurum 2022

Country: Turkey

URL: womensresearch-ataunipres ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 1303-9989

Publisher: Ankara (SESRTCIC) İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK, EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE EĞİTİM MERKEZİ

Country: Turkey

URL: www.sesrtcic.org/

Status: Confirmed

Dates: 1987-9999

logo
logo

ISSN: 2149-8539

Publisher: Sakarya Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği

Country: Turkey

URL: politikarastirmalar.org/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2822-4485

Publisher: Ankara DNT Ortadoğu Yayıncılık Eğt. Rek. Bilişim Org. San. ve Tic. A.Ş 2022

Country: Turkey

URL: www.lifeinlifedergisi.com ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2687-3583

Publisher: Kayseri Tekin Aycan Taşçı

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/t ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-2021

logo
logo

ISSN: 1308-8971

Publisher: İzmir Dokuz Eylül Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010

Country: Turkey

URL: dergipark.ulakbim.gov.tr/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 1307-9581

Publisher: Ordu Muhammet Kuzubaş

Country: Turkey

URL: www.sosyalarastirmalar.co ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-2024

logo
logo

ISSN: 2822-5112

Publisher: Konya Çizgi Kitabevi Yayınları 2022

Country: Turkey

URL: tezkiredergisi.org/

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2149-9381

Publisher: Ankara Aydın Karapınar

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/g ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2822-5422

Publisher: Niğde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2022

Country: Turkey

URL: www.ohu.edu.tr/nohuifa

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2979-9988

Publisher: Hakkari Hakkari Üniversitesi 2022

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/h ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2980-0315

Publisher: Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2023

Country: Turkey

URL: www.tkgm.gov.tr/tkgm/tapu ...

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2792-0887

Publisher: Bursa Ulusal Strateji Araştırmaları Merkezi

Country: Turkey

URL: www.ulusam.com/

Status: Confirmed

Dates: 2021-9999

logo
logo

ISSN: 2791-8068

Publisher: Ankara Ankara Sanayi Odası

Country: Turkey

URL: www.aso.org.tr/aso-medya- ...

Status: Confirmed

Dates: 1993-9999

logo
logo

ISSN: 2717-6932

Publisher: İstanbul Nilüfer Tuba Akman

Country: Turkey

URL: www.tuketicidostu.com.tr/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2146-7978

Latest publisher: Ankara Türkiye Bilimler Akademisi

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/y ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2602-487X

Publisher: İstanbul Nazalı Avukatlık Ortaklığı

Country: Turkey

URL: vergiajandasi.com/blog/ca ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2149-1690

Publisher: Ankara Muharrem Tuna

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/t ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2147-3064

Publisher: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Country: Turkey

URL: www.sbedergi.ibu.edu.tr

Status: Confirmed

Dates: 2000-2021

logo
logo

ISSN: 2587-005X

Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/dpusbe

Status: Confirmed

Dates: 1999-9999

logo
logo

ISSN: 2148-3272

Publisher: Ankara Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Country: Turkey

URL: buje.baskent.edu.tr/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 3023-4603

Publisher: İstanbul Nuray Deldal 2024

Country: Turkey

URL: ankarasosyalbilimlerdergi ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 3023-5405

Publisher: Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2023

Country: Turkey

URL: iibf.nny.edu.tr/files/fil ...

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
logo

ISSN: 2587-0106

Publisher: Diyarbakır Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/duiibfd

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2636-8641

Latest publisher: Ankara Bidge Yayınları 2023

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/uicd

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2148-8614

Publisher: İstanbul Marmara Eğitim Kurumları A.Ş

Country: Turkey

URL: www.mek.k12.tr

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 3023-5642

Publisher: İstanbul Burçin Ataseven Doğru 2023

Country: Turkey

URL: journalcss.com/

Status: Confirmed

Dates: 2023-9999

logo
.........
order filter