10 results found based on your search

logo

ISSN: 2538-421X

Publisher: Tihrān تهران : Khvājah Naṣīr al- dīn Ṭūsī, pizhūhishgāh-i tusi̒ah-i fanāvarī/hā-yi pīshraftah خواجه نصیرالدین طوسی، پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته

Country: Iran, Islamic Republic of

URL: jsdp.rcisp.ac.ir/

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2538-3566

Publisher: Tihrān تهران : Dānishgāh-i ̒ulūm-i pizishkī-i artish-i jumhūrī-i islāmī-i Īrān دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

Country: Iran, Islamic Republic of

URL: mcs.ajaums.ac.ir/

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo logo

ISSN: 2538-3752

Publisher: Tihrān تهران : Dānishgāh-i ṣn̒atī-i Khvāje Naṣīr al-Dīn-i Ṭūsī Anjuman-i muhandisān-i kuntrul va abzār-i daqīq-i Īrān دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی; : انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

Country: Iran, Islamic Republic of

URL: joc.kntu.ac.ir/

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo logo
logo

ISSN: 2345-4598

Publisher: Tehran Islamic Azad University, Science and Research Branch

Country: Iran, Islamic Republic of

URL: ijdea.srbiau.ac.ir/

Status: Confirmed

Dates: 2014-9999

logo
logo

ISSN: 2538-4473

Publisher: Shiraz Shiraz University of Medical Sciences, School of Advanced Medical Sciences and Technologies

Country: Iran, Islamic Republic of

URL: jamsat.sums.ac.ir/

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2008-2584

Publisher: Tihrān تهران : Dānishgāh-i ̒ulum-i pizishkī-i Tihrān, dānishkadah-i tavānbakhshī دانشگاه علوم پزشکی تهران

Country: Iran, Islamic Republic of

URL: diglib.tums.ac.ir/pub

Status: Confirmed

Dates: 2007-2015

logo
logo logo

ISSN: 2538-399X

Publisher: Tehran Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Country: Iran, Islamic Republic of

URL: journals.sbmu.ac.ir/en-jn ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo logo
logo

ISSN: 2538-3736

Publisher: Gorgan Golestan University of Medical Sciences

Country: Iran, Islamic Republic of

URL: jcbr.goums.ac.ir

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo logo

ISSN: 2538-3868

Publisher: Tehran Tehran University of Medical Sciences

Country: Iran, Islamic Republic of

URL: jmr.tums.a.ir

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo logo
logo logo

ISSN: 2588-2570

Publisher: Kermanshah Kermanshah University of Medical Sciences

Country: Iran, Islamic Republic of

URL: journals.kums.ac.ir/ojs/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo logo
.........
order filter