37 results found based on your search

logo

ISSN: 2543-7496

Latest publisher: Warsaw Warsaw University of Life Sciences - SGGW Press

Country: Poland

Status: Confirmed

Dates: 2004-9999

logo
logo

ISSN: 2300-6420

Publisher: Białystok Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Country: Poland

URL: www.fe.org.pl/index.php?p ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-2022

logo
logo

ISSN: 2392-1765

Publisher: Warszawa Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD

Country: Poland

URL: abid.cobrabid.pl

Status: Confirmed

Dates: 2011-2020

logo
logo

ISSN: 2300-5211

Publisher: Rzeszów Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Country: Poland

URL: www.oficyna.portal.prz.ed ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2353-1371

Publisher: Lublin Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych

Country: Poland

URL: www.naukiprzyrodnicze.ssn ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-2019

logo
logo

ISSN: 2719-3632

Publisher: Józefosław Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Country: Poland

URL: seidel-przywecki.pl/forum ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-2021

logo
logo

ISSN: 2719-3063

Publisher: Gliwice Instytut Matematyki Politechniki Śląskiej

Country: Poland

URL: minut.polsl.pl

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2392-0629

Latest publisher: Lublin Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej Wydawnictwo Naukowe

Country: Poland

URL: www.ineka.net.pl

Status: Confirmed

Dates: 2000-2020

logo
logo

ISSN: 2391-6761

Publisher: Lublin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Country: Poland

URL: e-iapgos.pl

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2658-2422

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Fizyczne

Country: Poland

URL: www.ptf.net.pl/pl/postepy ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2300-8903

Publisher: Rzeszów Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Country: Poland

URL: oficyna.portal.prz.edu.pl ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2719-3942

Publisher: Kraków Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Country: Poland

URL: wychucholczasopismo.wordp ...

Status: Confirmed

Dates: 2006-9999

logo
logo

ISSN: 2720-0809

Publisher: Warszawa Wyższa Szkoła Rehabilitacji

Country: Poland

URL: www.wsr.edu.pl/o-czasopis ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2544-0489

Publisher: Kraków Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Country: Poland

URL: www.analit.agh.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2720-3093

Publisher: Gorzów Wielkopolski Akademia im. Jakuba z Paradyża

Country: Poland

URL: studia.administracji.i.be ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2719-4728

Publisher: Kraków Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: wszechswiat.ptpk.org/inde ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2450-4467

Publisher: Wrocław Uniwersytet Wrocławski

Country: Poland

URL: pracownia.audiosfery.uni. ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2543-6503

Publisher: Kraków Polskie Towarzystwo Botaniczne

Country: Poland

URL: pbsociety.org.pl/default/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2545-3653

Publisher: Opole Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

Country: Poland

URL: znpo-mechanika.po.opole.p ...

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2657-4810

Publisher: Wrocław Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Country: Poland

URL: www.ifp.uni.wroc.pl/filot ...

Status: Confirmed

Dates: 2010-9999

logo
logo

ISSN: 2658-1132

Publisher: Kraków [Toruń] Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Country: Poland

URL: kosmos.ptpk.org/index.php ...

Status: Confirmed

Dates: 1992-9999

logo
logo

ISSN: 2081-5980

Publisher: Poznań Association of Polish Geomorphologists

Country: Poland

URL: www.sgp.org.pl/la

Status: Confirmed

Dates: 1997-9999

logo
logo

ISSN: 2544-8188

Publisher: Łódź Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii. Uniwersytet Łódzki

Country: Poland

URL: www.wazki.pl/odonatrix.ht ...

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 2449-5913

Publisher: [Kraków] Koło Bioinformatyki BIT UJ

Country: Poland

URL: www.bit.ii.uj.edu.pl/bioi ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2545-2517

Publisher: Warszawa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Country: Poland

URL: www.medmikro.org

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 1897-7820

Latest publisher: Poznań Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Country: Poland

URL: www.npt.up-poznan.net

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2451-1862

Publisher: Gdynia Uniwersytet Gdański. Wydział Oceanografii i Geografii

Country: Poland

URL: www.tutee.ug.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2544-7882

Publisher: Poznań Polskie Towarzystwo Entomologiczne

Country: Poland

URL: www.pte.up.poznan.pl/we/i ...

Status: Confirmed

Dates: 1980-9999

logo
logo

ISSN: 2451-3415

Publisher: Bytom Górnośląskie Koło Ornitologiczne

Country: Poland

URL: www.ptakislaska.pl

Status: Confirmed

Dates: 1986-9999

logo
logo

ISSN: 2543-991X

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Matematyczne

Country: Poland

URL: wydawnictwa.ptm.org.pl/in ...

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2449-8963

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Country: Poland

URL: rg.ptip.org.pl/index.php/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo

ISSN: 2449-9153

Publisher: Kraków Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji. Uniwersytet Jagielloński

Country: Poland

URL: www.maska.psc.uj.edu.pl/

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 2544-1655

Publisher: Warszawa Polish Society of Geophysics Committee of Geophysics Polish Academy of Science

Country: Poland

URL: ptgeof.imgw.pl/?strona=5

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo
logo

ISSN: 2543-926X

Publisher: Rzeszów Zakład Architektury Krajobrazu Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Country: Poland

URL: www.topiarius.ur.edu.pl

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2300-0295

Publisher: Warszawa Polskie Towarzystwo Chemiczne

Country: Poland

URL: www.dbc.wroc.pl/publicati ...

Status: Confirmed

Dates: 1998-9999

logo
logo

ISSN: 2543-4543

Publisher: Łódź Portal Biomist

Country: Poland

URL: biomist.pl/czasopismo/cza ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2657-9057

Publisher: Warszawa Wydawnictwo Sejmowe

Country: Poland

URL: ps.sejm.gov.pl/journal.ns ...

Status: Confirmed

Dates: 1993-9999

logo
.........
order filter