2092 results found based on your search

logo

ISSN: 2146-8648

Publisher: Ankara Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık

Country: Turkey

URL: www.turkiyeklinikleri.com ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2667-7555

Publisher: Ankara TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ

Country: Turkey

URL: www.mmo.org.tr/tesisat

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2667-8993

Publisher: Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/n ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2564-7458

Publisher: Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Country: Turkey

URL: sbmyod.selcuk.edu.tr/sumb ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2822-5619

Publisher: Malatya Mehmet Ilkım 2022

Country: Turkey

URL: bessedjournal.com/

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2146-8583

Publisher: Ankara Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık

Country: Turkey

URL: www.turkiyeklinikleri.com ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2757-7333

Publisher: İstanbul Nutek Stüdyo

Country: Turkey

URL: www.gardiropmagazin.com

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2687-587X

Publisher: Kastamonu İlyas Görgüt

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/i ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-2024

logo
logo

ISSN: 1306-3065

Publisher: Ankara Akpar parça sanayi

Country: Turkey

URL: www.ijese.com/home/about

Status: Confirmed

Dates: 1994-9999

logo
logo

ISSN: 2587-0106

Publisher: Diyarbakır Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/duiibfd

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 1300-7432

Publisher: İzmir Oğuz Serin

Country: Turkey

URL: www.ijtase.net/ojs/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2587-0602

Publisher: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Country: Turkey

URL: baktipd.beun.edu.tr

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2548-1037

Publisher: İstanbul TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi

Country: Turkey

URL: www.mimarist.org/yayinlar ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2822-6801

Publisher: İstanbul Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi 2022

Country: Turkey

URL: aimsaddergisi.com/

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 1307-9581

Publisher: Ordu Muhammet Kuzubaş

Country: Turkey

URL: www.sosyalarastirmalar.co ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-2024

logo
logo

ISSN: 2757-8097

Publisher: Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Country: Turkey

URL: arastirma.tarimorman.gov. ...

Status: Confirmed

Dates: 2002-9999

logo
logo

ISSN: 2146-9660

Publisher: Ankara Ortadoğu reklam tanıtım yayıncılık turizm eğitim inşaat ve ticaret a.ş

Country: Turkey

URL: eczacilikbilimleri.turkiy ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 1309-0410

Publisher: Gaziantep Gaziantep genç i̇şadamları derneği 1999

Country: Turkey

URL: www.gagiad.org.tr/dokuman ...

Status: Confirmed

Dates: 1999-9999

logo
logo

ISSN: 2602-487X

Publisher: İstanbul Nazalı Avukatlık Ortaklığı

Country: Turkey

URL: vergiajandasi.com/blog/ca ...

Status: Confirmed

Dates: 2017-9999

logo
logo

ISSN: 2147-5369

Publisher: İstanbul Hüseyin Uzunboylu

Country: Turkey

URL: www.world-education-cente ...

Status: Confirmed

Dates: 2012-9999

logo
logo

ISSN: 2148-8614

Publisher: İstanbul Marmara Eğitim Kurumları A.Ş

Country: Turkey

URL: www.mek.k12.tr

Status: Confirmed

Dates: 2009-9999

logo
logo

ISSN: 2147-1711

Publisher: İstanbul Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş

Country: Turkey

URL: www.sstbdergisi.com/

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2822-6887

Publisher: İstanbul Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Araştırma ve Geliştirme Derneği 2022

Country: Turkey

URL: www.gess-tr.com/bulten

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2717-8994

Publisher: Kocaeli Kocaeli Üniversitesi

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/a ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2548-0154

Publisher: Konya Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi

Country: Turkey

URL: usad.selcuk.edu.tr/usad/i ...

Status: Confirmed

Dates: 1986-9999

logo
logo

ISSN: 2564-7873

Publisher: Sinop Sinop Üniversitesi

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/sinopfbd

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2630-595X

Publisher: Bayburt Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/bayburt- ...

Status: Confirmed

Dates: 2015-9999

logo
logo

ISSN: 2636-8641

Latest publisher: Ankara Bidge Yayınları 2023

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/uicd

Status: Confirmed

Dates: 2018-9999

logo
logo

ISSN: 2547-958X

Publisher: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Country: Turkey

URL: web.deu.edu.tr/fmd/index. ...

Status: Confirmed

Dates: 1999-9999

logo
logo

ISSN: 2822-4116

Publisher: Çankırı Mustafa Gürbüz Beydiz 2022

Country: Turkey

URL: www.arteoloji.com/

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2528-9470

Publisher: İzmir Erkan yula 2016

Country: Turkey

URL: www.jiacm.com/

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2717-6932

Publisher: İstanbul Nilüfer Tuba Akman

Country: Turkey

URL: www.tuketicidostu.com.tr/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2822-664X

Publisher: Yalova Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/y ...

Status: Confirmed

Dates: 2022-9999

logo
logo

ISSN: 2146-7978

Latest publisher: Ankara Türkiye Bilimler Akademisi

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/y ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2757-7538

Publisher: Ankara Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/t ...

Status: Confirmed

Dates: 2020-9999

logo
logo

ISSN: 2147-2688

Publisher: İstanbul Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti

Country: Turkey

URL: www.hasekidergisi.com

Status: Confirmed

Dates: 2005-9999

logo
logo

ISSN: 2146-8664

Publisher: Ankara Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık

Country: Turkey

URL: www.turkiyeklinikleri.com ...

Status: Confirmed

Dates: 2008-9999

logo
logo

ISSN: 2536-4928

Publisher: İzmir Türk Entomoloji Derneği

Country: Turkey

URL: www.entomoloji.org.tr/tr/ ...

Status: Confirmed

Dates: 2011-9999

logo
logo

ISSN: 2147-4575

Latest publisher: Sakarya Akademik Perspektif Derneği

Country: Turkey

URL: www.apjes.com/

Status: Confirmed

Dates: 2013-9999

logo
logo

ISSN: 2587-2524

Publisher: İstanbul Türk Androloji Derneği

Country: Turkey

URL: www.androlojibulten.org/

Status: Confirmed

Dates: 1999-9999

logo
logo

ISSN: 2602-4543

Publisher: İstanbul İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/iuusbd

Status: Confirmed

Dates: 2016-2021

logo
logo

ISSN: 2687-3338

Latest publisher: Isparta İnan Eryılmaz 2023

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/jar

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 1309-5137

Publisher: Ankara Hale Şıvgın

Country: Turkey

URL: www.gaziakademikbakis.com ...

Status: Confirmed

Dates: 2007-9999

logo
logo

ISSN: 1308-6308

Publisher: Istanbul Galenos Yayıncılık

Country: Turkey

URL: www.guncelpediatri.com

Status: Confirmed

Dates: 2003-9999

logo
logo

ISSN: 2667-789X

Publisher: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/k ...

Status: Confirmed

Dates: 2019-9999

logo
logo

ISSN: 2548-0111

Publisher: Siirt Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Country: Turkey

URL: susbid.siirt.edu.tr/index ...

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2147-5881

Publisher: Denizli Pamukkale Üniversitesi

Country: Turkey

URL: pajes.pau.edu.tr/jvi.asp

Status: Confirmed

Dates: 1995-9999

logo
logo

ISSN: 2587-1080

Publisher: Kastamonu Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi

Country: Turkey

URL: dergipark.gov.tr/tdtad

Status: Confirmed

Dates: 2016-9999

logo
logo

ISSN: 2146-8052

Publisher: Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastenesi

Country: Turkey

URL: gulhanemedj.org/

Status: Confirmed

Dates: 1956-9999

logo
logo

ISSN: 2822-2970

Latest publisher: Ankara Türk Felsefe Derneği İktisadi İşletmesi 2023

Country: Turkey

URL: dergipark.org.tr/tr/pub/f ...

Status: Confirmed

Dates: 1990-9999

logo
.........
order filter