Title of cluster (medium version)  

Tasa-arvojulkaisuja. Sarja D, Naistutkimusraportteja

Identifiers
Resource information

Key-title: Tasa-arvojulkaisuja. Sarja D, Naistutkimusraportteja (Verkkoaineisto)

Key-title: Tasa-arvojulkaisuja. Sarja D, Naistutkimusraportteja (Painettu)

Title proper: Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja /

Title proper: Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja /

Parallel title: Jämställdhetspublikationer. Kvinnoforskningsrapporter / Social- och hälsovårdsministeriet

Parallel title: Jämställdhetspublikationer. Kvinnoforskningsrapporter / Social- och hälsovårdsministeriet

Other variant title: Naistutkimusraportteja

Other variant title: Kvinnoforskningsrapporter

Other variant title: Naistutkimusraportteja

Other variant title: Kvinnoforskningsrapporter

Country: Finland

Country: FinlandRecord information

Last modification date: 08/11/2022

Type of record: Confirmed

Last modification date: 08/11/2022

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Finland

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Finland

Links
.........