Title of cluster (medium version)  

Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja

Identifiers
Resource information

Key-title: Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja (Verkkoaineisto)

Key-title: Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja (Painettu)

Title proper: Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja /

Title proper: Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja /

Parallel title: Jämställdhetspublikationer. Kvinnoforskningsrapporter / Delegationen för jämlikhetsärenden, Jämställdhetsombudsmannens byrå

Parallel title: Jämställdhetspublikationer. Kvinnoforskningsrapporter / Delegationen för jämlikhetsärenden, Jämställdhetsombudsmannens byrå

Other variant title: Naistutkimusraportteja

Other variant title: Kvinnoforskningsrapporter

Other variant title: Women's studies reports

Other variant title: Kvinnoforskningsrapporter

Other variant title: Naistutkimusraportteja

Other variant title: Women's studies reports

Country: Finland

Country: FinlandRecord information

Last modification date: 08/11/2022

Type of record: Confirmed

Last modification date: 08/11/2022

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Finland

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Finland

Links
.........