Array record
Identifiers
Resource information

Key-title: Ocena Sytuacji na Rynku Pracy Województwa Małopolskiego (Druk)

Key-title: Ocena Sytuacji na Rynku Pracy Województwa Małopolskiego (Online)

Title proper: Ocena Sytuacji na Rynku Pracy Województwa Małopolskiego.

Title proper: Ocena Sytuacji na Rynku Pracy Województwa Małopolskiego.

Country: Poland

Country: PolandRecord information

Last modification date: 23/11/2017

Type of record: Confirmed

Last modification date: 06/02/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Links

URL: wup-krakow.pl/m ... http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/ocena-sytuacji-na-rynku-pracy

.........