Array record
Identifiers
Resource information

Key-title: Warsztaty z Geografii Turyzmu

Key-title: Warsztaty z Geografii Turyzmu (Online)

Title proper: Warsztaty z Geografii Turyzmu.

Title proper: Warsztaty z Geografii Turyzmu.

Country: Poland

Country: PolandRecord information

Last modification date: 29/12/2018

Type of record: Confirmed

Last modification date: 06/02/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Links

URL: wydawnictwo.uni ... https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/warsztaty-z-geografii-turyzmu

.........