Key-title  

Mimoriadne formy štúdia na všeobnovzdelávacích, pedagogických, odborných a vysokých školách

Identifiers
Resource information

Title proper: Mimoriadne formy štúdia na všeobnovzdelávacích, pedagogických, odborných a vysokých školách.

Country: Slovakia

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 21/05/2018

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Slovakia

Links

Google: www.google.com/ ... http://www.google.com/#q="0540-1143"

Bing: www.bing.com/se ... http://www.bing.com/search?q="0540-1143"

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=0540-1143

.........