Key-title  

Produksjons- og prisutviklingen i jordbruket. Volum- og prisindekser

Identifiers
Resource information

Title proper: Produksjons- og prisutviklingen i jordbruket.

Country: Norway

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 12/09/2008

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN Norway

Links

Google: www.google.com/ ... http://www.google.com/#q="0546-6350"

Bing: www.bing.com/se ... http://www.bing.com/search?q="0546-6350"

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=0546-6350

.........