Key-title  

Directorio de centros (Xunta de Galicia. Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude)

Identifiers
Resource information

Title proper: Directorio de centros

Country: Spain

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 29/01/2011

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Spain

Links

Google: www.google.com/ ... http://www.google.com/#q="1139-2649"

Bing: www.bing.com/se ... http://www.bing.com/search?q="1139-2649"

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=1139-2649

.........