Key-title  

Directorio de fundacións e asociacións (Xunta de Galicia. Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude)

Identifiers
Resource information

Country: Spain

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 17/11/2004

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Spain

Links

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"1139-2657"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%221139-2657%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%221139-2657%22

.........