Key-title  

Lausuntoja ja selvityksiä

Identifiers
Resource information

Title proper: Lausuntoja ja selvityksiä

Parallel title: Utlåtanden och utredningar / Justitieministeriet.

Other variant title: Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä.

Country: Finland

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 10/07/2010

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Finland

.........