Key-title  

Llista actualitzada de codis d'identificació de les entitats locals territorials i les seves respectives corporacions locals

Identifiers
Resource information

Title proper: Llista actualitzada de codis d'identificació de les entitats locals territorials i les seves respectives corporacions locals.

Country: Spain

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 24/03/2008

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Spain

Links

Google: www.google.com/ ... http://www.google.com/#q="1579-8224"

Bing: www.bing.com/se ... http://www.bing.com/search?q="1579-8224"

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=1579-8224

.........