Key-title  

Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Identifiers
Resource information

Title proper: Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Country: Poland

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 26/11/2009

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Links

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"1689-7951"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%221689-7951%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%221689-7951%22

.........