Key-title  

Biuletyn Postępu Techniczno-Ekonomicznego i Wynalazczości Pracowniczej. Seria Cieplno-Mechaniczna

Identifiers
Resource information

Title proper: Biuletyn Postępu Techniczno-Ekonomicznego i Wynalazczości Pracowniczej.

Country: Poland

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 20/04/2014

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Links

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2081-626X"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222081-626X%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222081-626X%22

.........