Key-title  

Ekonomikas un kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums

Identifiers
Resource information

Title proper: Ekonomikas un kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums.

Country: Latvia

Medium: OnlineRecord information

Last modification date: 06/02/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Latvia

Links

URL: augstskola.lv/c ... http://augstskola.lv/content.php?parent=513

URL: augstskola.lv/u ... http://augstskola.lv/upload/augstskola/zinatne/2015gads.pdf

URL: augstskola.lv/c ... http://augstskola.lv/content.php?parent=513

URL: augstskola.lv/u ... http://augstskola.lv/upload/augstskola/zinatne/2015gads.pdf

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2256-0718"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222256-0718%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222256-0718%22

ISSN Latvia: primolatvija.ho ... https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=issn,exact,2256-0718&vid=371KISCNLL_VU1

.........