Key-title  

Współczesne Problemy Zarządzania (Online)

Identifiers
Resource information
logo

Title proper: Współczesne Problemy Zarządzania.

Abbreviated key-title: Współcz. Probl. Zarz. (Online)

Caption title: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Original alphabet of title: Extended roman

Subject: UDC : 005

Subject: UDC : 330.45

Subject: Management

Subject: Economics in general

Corporate contributor: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (Warszawa). Wydział Informatycznych Technik Zarządzania.

Publisher: Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Dates of publication: 2008- 9999

Description: Nr 1 (2008)-

Frequency: Annual

Type of resource: Periodical

Language: Multiple languages

Language (other): Polish

Country: Poland

Medium: Online

Indexed by: ROAD


logo
Related titles
Resource network
Resource history

Has other medium version: Współczesne Problemy Zarządzania, 1689-7293

Record information

Type of record: Confirmed

Last modification date: 05/02/2019

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Record creation date: 06/09/2018

Original ISSN Centre: ISSN National Centre for Poland

Links

URL: www.wit.edu.pl/ ... http://www.wit.edu.pl/wpz

URL: www.wit.edu.pl/ ... http://www.wit.edu.pl/wpz

Google: www.google.com/ ... http://www.google.com/#q="2545-1987"

Bing: www.bing.com/se ... http://www.bing.com/search?q="2545-1987"

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=2545-1987

.........