Key-title  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Yer elmləri

Identifiers
Resource information

Title proper: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri,

Country: Azerbaijan

Medium: OnlineRecord information

Last modification date: 06/02/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: CIEPS - ISSN

Links

URL: journalesgia.co ... http://journalesgia.com/en/about-journal/

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2663-0419"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222663-0419%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222663-0419%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+2663-0419

.........