Key-title  

Selvityksiä ja ohjeita (Oikeusministeriö. Verkkoaineisto)

Identifiers
Resource information

Title proper: Selvityksiä ja ohjeita.

Parallel title: Utredningar och anvisningar / Justitieministeriet

Country: Finland

Medium: OnlineRecord information

Last modification date: 07/02/2021

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Finland

.........