Key-title  

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství (Print)

Identifiers
Resource information

Title proper: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství.

Parallel title: Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava. Safety Engineering Series

Other variant title: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostní inženýrství

Country: Czechia

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 17/02/2023

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN Centre for Czechia

Links

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q50534568

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/rqfaixjgg5huhg7kdgdel4t6em

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q50534568

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/rqfaixjgg5huhg7kdgdel4t6em

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+%221801-1764%22

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%221801-1764%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%221801-1764%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+1801-1764

.........