Key-title  

Vìsnik Deržavnoï akademìï kerìvnih kadrìv kulʹturi ì mistectv

Identifiers
Resource information

Title proper: Vìsnik Deržavnoï akademìï kerìvnih kadrìv kulʹturi ì mistectv. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Other variant title: Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï kerìvnih kadrìv kulʹturi ì mistectv

Country: Ukraine

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 11/03/2021

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN Centre for Ukraine

Links

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96717516

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/cah2c3kt45gsjjopwbwk7hoq5e

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96717516

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/cah2c3kt45gsjjopwbwk7hoq5e

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2226-3209"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222226-3209%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222226-3209%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+2226-3209

.........