Key-title  

Julkaisusarja. 2, Tutkimusselosteita (Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Verkkojulkaisu)

Identifiers
Resource information

Title proper: Julkaisusarja.

Country: Finland

Medium: OnlineRecord information

Last modification date: 07/04/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Finland

Links

URL: www.doria.fi/ha ... http://www.doria.fi/handle/10024/73990

URL: www.doria.fi/ha ... http://www.doria.fi/handle/10024/73990

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2489-8473"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222489-8473%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222489-8473%22

.........