Key-title  

Polish Political Science Yearbook

Identifiers
Resource information
logo ROAD

Title proper: Polish Political Science Yearbook.

Abbreviated key-title: Pol. Polit. Sci. Yearb.

Original alphabet of title: Extended roman

Subject: UDC : 32

Subject: Politics

Corporate contributor: Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej imienia Profesora Czesława Mojsiewicza.

Corporate contributor: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Corporate contributor: Military Univeristy of Poland

Corporate contributor: Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw

Corporate contributor: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski

Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej imienia Profesora Czesława Mojsiewicza; Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw; Military University of Poland

Dates of publication: 2021- 9999

Description: Vol. 50, No. 2 (2021)-

Frequency: Quarterly

Type of resource: Journal

Language: English

Country: Poland

Medium: Online

Indexed by: TITLE DOI

Indexed by: ROAD

Indexed by: MIRABEL

Indexed by: DOAJ

Indexed by: CROSSREF

Indexed by: SUDOC


logo ROAD
Related titles
Resource network
Resource history

Has other medium version: Polish Political Science, 0208-7375

Record information

Type of record: Confirmed

Last modification date: 22/08/2023

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Record creation date: 03/06/2022

Original ISSN Centre: ISSN National Centre for Poland

Links
.........