Title of cluster (medium version)  

Identifiers
Resource information

Key-title: An toàn Môi trường Lao động

Title proper: Tạp chí hoạt động Khoa học Công nghệ về An toàn Môi trường Lao động

Country: Viet NamRecord information

Last modification date: 23/09/2008

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Vietnam

Links

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"1859-0896"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%221859-0896%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%221859-0896%22

.........