Array record
Identifiers
Resource information

Key-title: Zarządzanie, Teoria i Praktyka

Key-title: Zarządzanie, Teoria i Praktyka (Online)

Title proper: Zarządzanie, Teoria i Praktyka.

Title proper: Zarządzanie, Teoria i Praktyka.

Country: Poland

Country: PolandRecord information

Last modification date: 12/09/2016

Type of record: Confirmed

Last modification date: 06/02/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Links

URL: www.wsm.warszaw ... http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/o-czasopismie

.........