Title of cluster (medium version)  

Habaršy. Tarih ža̋ne saâsi-a̋leumettìk ġylymdar seriâsy

Identifiers
Resource information

Key-title: Habaršy. Tarih ža̋ne saâsi-a̋leumettìk ġylymdar seriâsy (Abaj atyndaġy Ķazaķ u̇lttyķ pedagogikalyķ universitetì. Online)

Key-title: Habaršy. Tarih ža̋ne saâsi-a̋leumettìk ġylymdar seriâsy (Abaj atyndaġy Ķazaķ u̇lttyķ pedagogikalyķ universitetì. Print)

Title proper: Habaršy. Tarih ža̋ne saâsi-a̋leumettìk ġylymdar seriâsy. Хабаршы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы.

Title proper: Habaršy. Tarih ža̋ne saâsi-a̋leumettìk ġylymdar seriâsy. Хабаршы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы.

Parallel title: Vestnik. Seriâ Istoričeskie i socialʹno-političeskie nauki

Parallel title: Bulletin. Historical and socio-political sciences series

Parallel title: Vestnik. Seriâ Istoričeskie i socialʹno-političeskie nauki

Parallel title: Bulletin. Historical and socio-political sciences series

Other variant title: Abaj atyndaġy ĶazU̇PU-nìņ habaršy. Tarih ža̋ne saâsi-a̋leumettìk ġylymdar seriâsy

Other variant title: Vestnik KazNPU im. Abaâ. Seriâ Istoričeskie i socialʹno-političeskie nauki

Country: Kazakhstan

Country: KazakhstanRecord information

Last modification date: 10/02/2024

Type of record: Confirmed

Last modification date: 10/02/2024

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: CIEPS - ISSN

ISSN Center responsible of the record: CIEPS - ISSN

Links
.........