Key-title  

Československá fyziologie (Tigis s.r.o.. Print)

Identifiers
Resource information

Title proper: Československá fyziologie.

Other variant title: Biomedicínský časopis České fyziologické společnosti

Country: Czechia

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 16/08/2023

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN Centre for Czechia

Links
.........